[SlovLit] O latin배ini v angle배ini -- Objavi na Poljskem -- Evropsko jezikovno priznanje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 6 13:37:42 CEST 2013


From: lanko marusic <franc.marusic na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 06 May 2013 12:23:24 +0200
Subject: Renato Oniga

V sredo 8. maja bo imel ob 13:00 v predavalnici P3 na Univerzi v Novi
Gorici (Ro푣a Dolina) predavanje prof. Renato Oniga z Videmske
univerze. Predavanje ima naslov 'Constituency survives free word
order. The case of Latin'. Predavanje bo v angle배ini.
lp
lanko

===

Naslednje teme v reviji Poznaskie Studia Slawistyczne
(http://www.pss.amu.edu.pl/index.php/pss.html ,
studiaslawistyczne na gmail.com):
Emotivni aspekt jezika v slovanskem javnem diskurzu
(http://www.pss.amu.edu.pl/index.php/emotywny-aspekt-jzyka/emotivni-aspekt-jezika-hr.html)
Odnos dr푔va-cerkev v zgodovini in kulturi
(http://www.pss.amu.edu.pl/index.php/relacja-pastwo-kocio.html)

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 6 May 2013 13:16:30 +0200
Subject: Evropsko jezikovno priznanje - podalj퉍n rok prijave

Posredujemo obvestilo, da je rok za oddajo prijav za Evropsko jezikovno
priznanje podalj퉍n do 20. 5. 2013.

Evropsko jezikovno priznanje za inovativne projekte pri pouevanju in
uenju jezikov je nagrada, ki spodbuja nove pobude na podroju pouevanja
in uenja jezikov, nagrajuje nove tehnike pouevanja jezika, jih promovira
in s tem pospe퉢je dobro prakso. Priznanje je odprto za vse vidike
izobra푘vanja in usposabljanja, ne glede na starost ali uporabljeno metodo
in se osredotoa na pospe퉑vanje inovativnosti pri uenju jezikov. S
podpiranjem inovativnih projektov na lokalni in nacionalni ravni 푘li
priznanje dvigniti standarde uenja jezikov v Evropi. Pobudo koordinira
Evropska komisija, priznanje pa podeli posamezna dr푔va lanica, ki z
nacionalnimi 푝rijami doloi podrobne kriterije. Slovenija sodeluje v
pobudi 푘 od leta 2002.

Leto퉚ja zakljuna slovesnost s podelitvijo priznanj bo v okviru Evropskega
dneva jezikov 26. 9. 2013. Razpis: http://www.cmepius.si/razpisi/ejp-2013.aspx

Slu푕a za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit