[SlovLit] Iz Nottinghama -- Re:Deljenje -- O prevajanju

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Apr 30 07:02:42 CEST 2013


From: Matej Klemen <Matej.Klemen na nottingham.ac.uk>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 29 Apr 2013 20:39:35 +0100
Subject: Dr. Milena Mileva Blažić in Jani Kovačič v Nottinghamu

Prejšnji teden smo v Nottinghamu dobili novo dozo slovenske literature
in kulture. V okviru Erasmusove izmenjave učiteljev smo gostili prof.
dr. Mileno Milevo Blažić. Skupaj smo pri predavanjih in bralni skupini
raziskovali pravljice Svetlane Makarovič, odkrivali njihovo strukturo,
jih primerjali, opazovali, kako v angleščini živijo Sapramiška,
Netopir Kazimir in Rdeče jabolko, se čudili in bili očarani.

V četrtek, 25. aprila, pa smo uživali na koncertu kantavtorja Janija
Kovačiča. Lepa udeležba, fina glasba, močna besedila, Janijeve šale,
sproščeno vzdušje, gromek aplavz in iskreno navdušenje. Mimogrede pa
smo se naučili še najpomembnejših fraz za preživetje: 'Lačni smo!
Žejni smo!' in 'Vina!' Jasno, na koncu je bilo treba nazdraviti s
kozarcem slovenskega.

Hvala vsem, ki so omogočili obe gostovanji: Centru za slovenščino kot
drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, fundaciji
Monice Partridge, slovenski ambasadi v Londonu in Oddelku za ruske in
slovanske študije Univerze v Nottinghamu.

Lep pozdrav iz Nottinghama,
Matej Klemen, lektor slovenščine

===

Od: Aleksandra Kocmut <tristanina na gmail.com>
Datum: 26. april 2013 23:38
Zadeva: Re: [SlovLit] Deljenje
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004456.html)

Spoštovana gospa Jolka Milič,

nekaj o deljenju besed imate (na poenostavljen, lahko zapomnljiv
način) razloženo v moji knjigi Pravipis (v poglavju Prisluhnimo
glasovom - kar je že delni namig o pravilnem/nepravilnem deljenju), še
več pa v knjigi Marte Kocjan Barle Abeceda pravopisa. Lep pozdrav,
Aleksandra Kocmut

---

From: "Nejc Rožman Ivančič" <nejc.ivancic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 28 Apr 2013 16:04:07 +0200
Subject: Deljenje besed
Naj priskočim na pomoč Jolki Milič, ki jo bega deljenje besed.

Menim, da mi avtorici izvrstnega učbenika za slovenščino Govorica jezika 1
Karla Zajc Berzelak in Irena Velikonja ne bosta zamerili, če povzemam kar
njun niz pravil (2007, str. 126):

a) V obeh delih deljene besede mora biti vsaj po en zlog. (Zato je prav
ši-val in ne šiva-l.)
b) V novo vrstico prenašamo tisti del, ki je lahko izgovorljiv. (Zato je
prav škro-pil-ni-ca in ne škro-pi-lni-ca.)
c) Sklope dveh enakih soglasnikov delimo. (Zato je prav od-da-ti in ne
odd-ati.)
č) Zaporedja črk, ki označujejo en sam glas, ne delimo. (Zato je prav
Roent-gen in ne Ro-ent-gen.)
d) Na koncu vrstice ne puščamo ene same črke, ravno tako v naslednjo vrstico
ne prenašamo ene same črke. (Zato je prav oko-li pa ra-dio in ne o-ko-li pa
ra-di-o.)
e) Ločil ne prenašamo v novo vrstico, razen vezaja, ki ga v novi vrstici
ponovimo. (Zato je prav Dam ti vse, / kar imam in ne Dam ti vse / , kar
imam.)
f) Zveze številke in merske enote ne delimo. (Zato je prav 322.564,45 km in
ne 322.564,45 / km.)
g) Števil, zapisanih s števkami, in kratic ne delimo. (Zato je prav Št.
računa: / 02042993115 in ne Št. računa: 02 / 0429931156.)

Lep pozdrav v Sežano (in še kam)
N. R. Ivančič

===

Od: Strnad, Martina <Martina.Strnad na ff.uni-lj.si>
Datum: 29. april 2013 13:21
Zadeva: obvestilo - javno predavanje red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imela dr.
Mojca Schlamberger Brezar ob izvolitvi v naziv redne profesorice javno
predavanje z naslovom PREVAJANJE MED SINTAKSO, SEMANTIKO IN
PRAGMATIKO: VLOGA POVEZOVALCEV. Javno predavanje bo v SREDO, 8. maja
2013, ob 17.10 v predavalnici številka 31, na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Lep pozdrav,
Martina Strnad, sam. str. del.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit