[SlovLit] Dvojezičnost, Črtomir in lepa Vida -- 40-letnica Society for Slovene Studies -- O popevkah -- Slovanski večer

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Apr 19 20:28:08 CEST 2013


Peter Scherber: Von der Zweisprachigkeit zur Einsprachigkeit:
Wegmarken zur Entwicklung der slowenischen Nationalkultur im 19.
Jahrhundert. Die Grundlagen der slowenischen Kultur: Bericht über die
Konferenzen der Kommission für interdisziplinäre
Südosteuropa-Forschung im September 2002 in Göttingen. Ur. France
Bernik in Reinhard Lauer.  Berlin: De Gruyter, 2010. 159--70.

Peter Scherber: Črtomir und Lepa Vida -- ein slowenischer
Mythoskomplex. Erinnerungskultur in Südosteuropa: Bericht über die
Konferenzen der Kommission für interdisziplinäre
Südosteuropa-Forschung im Januar 2004, Februar 2005 un März 2006 in
Göttingen. Ur. Reinhard Lauer. Berlin: De Gruyter, 2011. 247--60.

===

From: Raymond Miller <rmiller na bowdoin.edu>
Date: 2013/4/19
Subject: [SloveneStudies] 40th Anniversary Celebration in NYC!

Tomorrow the Society for Slovene Studies will mark its 40th
anniversary with a special panel at the Association for the Study of
Nationalities conference at Columbia University in New York City. The
session, "Reflections on the 40th Anniversary of the Society for
Slovene Studies", will take place at the Harriman Institute from
2:50-4:50, and will feature papers by Carole Rogel, Tim Pogacar,
Robert Minnich, and Dr. Oto Luthar, the director of the research
institute at the Slovene Academy of Sciences & Arts. It is hoped that
these presentations with be followed by a discussion about the state
of our Society and its future prospects. It is hoped that SSS members
will be able to attend.

Best wishes for the weekend, and I hope to see many of you at Columbia tomorrow!

Sincerely, Raymond Miller, President, Society for Slovene Studies
SloveneStudies na list.bowdoin.edu
http://list.bowdoin.edu/mailman/listinfo/slovenestudies

===

Od: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Datum: 19. april 2013 12:54
Zadeva: O jubileju Slovenske popevke na Besedni postaji naslednji četrtek

Na Besedni postaji v četrtek, 25. aprila, ob 18. uri (FF, Modra soba,
V. nadstropje):

"ENKRAT ŠE ZAPOJ ..." 50 let Slovenske popevke (Celjska Mohorjeva družba, 2012)

Z avtorjem g. Vladimirjem Frantarjem bo klepetal Matej Krajnc, za
glasbeno spremljavo pa bo poskrbel g. Lado Leskovar.

Vladimir Frantar je diplomiral na Filozofski fakulteti, potem pa
deloval na RTV Slovenija kot dramaturg v dramski redakciji, redaktor
in pomočnik urednika v Uredništvu tujega igranega programa. Pisal je
dramske scenarije za TV in radio, objavljal strokovne prispevke o
radiu in televiziji za Knjižnico Mestnega gledališča ljubljanskega in
prevajal odrska dela ali pripravil dramatizacije slovenskih klasikov.
Sodeloval je v domačih in uglednih mednarodnih žirijah. Med
prestižnimi poznavalci scenskih umetnosti je v mednarodni javnosti še
danes cenjen strokovnjak in žirant. Posebno strokovno pozornost
posveča spremljanju kakovostne vokalne glasbene ustvarjalnosti vseh
zvrsti, zlasti opere, pa tudi popularnejših žanrov, med njimi je
osebno spremljal slovensko popevko od njenih začetkov vse do danes.
Velja za enega najbolj informiranih poznavalcev slovenske popevke, za
katero je ob jubileju zbral obsežno dokumentacijsko gradivo z vsemi
skladbami in avtorji, nanizal pa je tudi vrsto natančno dokumentiranih
misli, ki s tem zanesljivo presegajo značaj zgolj osebnega pogleda na
neko polstoletno ustvarjalno obdobje.

===

Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
Datum: 19. april 2013 15:15
Zadeva: Slovanski večer

Študentje Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani ob zaključku študijskega leta pripravljajo tradicionalni
Slovanski večer z naslovom Ljuba moja ... (Slovenija, Češka, Slovaška,
Hrvaška, Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Poljska,
Bolgarija, Rusija)

Na kulturno-družabnem dogodku, ki ga pripravljamo v sodelovanju z
Mestno knjižnico Ljubljana - Slovansko knjižnico, se bodo študentje
vseh študijskih smeri Oddelka za slavistiko ter gostje z Oddelka za
slovenistiko ob navzočnosti vodstva Filozofske fakultete predstavili z
recitacijami in skeči, s katerimi bodo skušali v približno eni uri
predstaviti svojo državo.

Obštudijska dejavnost študentov bohemistike, južne slavistike,
polonistike, rusistike, slovakistike in primerjalnega slovanskega
jezikoslovja je ob sodelovanju učiteljev, predvsem lektoric slovanskih
jezikov, pomemben dejavnik promocije slovanstva v našem okolju ter na
pomembnem stičišču evropskih jezikov in kultur.

Prireditev bo v torek, 23. aprila 2013, ob 18. uri v prostorih
Slovanske knjižnice, Einspielerjeva 1, Ljubljana.

S spoštovanjem, doc. dr. Nikolaj Jež, predstojnik Oddelka za slavistiko


Dodatne informacije o seznamu SlovLit