[SlovLit] Literarni Ljubljančani -- Korpusna delavnica -- O Memonu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Apr 8 20:54:44 CEST 2013


From: Ines Vodopivec <Ines.Vodopivec na nuk.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>, "miranhladnik1 na gmail.com"
<miranhladnik1 na gmail.com>
Date: Mon, 8 Apr 2013 09:20:25 +0000
Subject: Simpozij o častnih meščanih Ljubljane - 6.6.2013

Spoštovani, vabimo vas k sodelovanju na prvem iz cikla
strokovno-znanstvenih simpozijev o pisnem ustvarjanju ljubljanskih
meščanov, ki bo potekal v četrtek, 6. junija 2013. Govorili bomo o
zapuščinah častnih meščanov Ljubljane. [...] Mnogi izmed njih so
zaznamovali naše bivanje, nekateri celo od mladih nog, vplivali so na
kulturne politike ter razvoj slovenske literature in literarne teorije
ter širše kritiške misli. Njihove zapuščine dajejo vpogled v njihovo
življenje in prostorsko-časovno dogajanje. V okviru razpisane teme o
častnih meščanih Ljubljane bo simpozij obravnaval posebne tematike, ki
jih posamezne zapuščine razkrivajo. Posebna pozornost bo namenjena:
-     portretom ustvarjalcev,
-     neznanim teoretičnim spisom in esejem,
-     neznanim (neobjavljenim) literarnim delom,
-     literarnim in filozofskim krogom,
-     vplivom na politično in kulturno-umetniško dogajanje,
-     povezavam in vplivom iz tujine, ki se kažejo skozi
korespondence ter drugo dokumentacijo,
-     drugim temam vezanim na zapuščine.

K sodelovanju vabimo predavatelje in raziskovalce s prispevki o
meščanih kot so na primer Franja Tavčar, Ivan Vrhovnik, Engelbert
Gangl, Oton Župančič, Jože Plečnik, Fran Albreht, Fran Saleški
Finžgar, Josip Vidmar, Manica Koman, Mila Kačič, Kristina Brenk,
Svetlana Makarovič, Mojmir Sepe ...

Rok za prijavo in oddajo povzetkov: ponedeljek, 20. maj 2013 na
naslov: ines.vodopivec na nuk.uni-lj.si
Posameznim predavanjem bo na simpoziju namenjenih 20 minut. Povzetki
(do 300 besed) naj predstavijo bistvene vidike predavanj. Avtorje
prosimo, da poleg povzetka priložijo kratko biografijo (zaposlitev,
naziv, raziskovalna področja, kontaktne informacije). Uredniški odbor
bo povzetke pregledal in potrdil izbor najkasneje do ponedeljka, 27.
maja 2013. Udeležba na simpoziju je brezplačna. Po simpoziju bo izdan
znanstveni zbornik prispevkov z biografijami avtorjev, ki bo namenjen
razširjanju znanja in nadaljnjim raziskavam. Znanstvene prispevke
(študije) bodo avtorji lahko oddali do konca leta 2013. Prispevki bodo
recenzirani.

Uredniški odbor:
red.prof.dr. Tomislav Virk, Filozofska fakulteta Ljubljana,
mag. Marijan Rupert, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana,
mag. Mateja Šmid Hribar, ZRC SAZU, Ljubljana,
Mojca Kreft, Slovenski gledališki muzej, Ljubljana,
dr. Ines Vodopivec, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana.

===

From: Iztok Kosem <iztok.kosem na trojina.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 8 Apr 2013 10:39:30 +0000
Subject: delavnica o rabi novih korpusov slovenščine (dodatni termin)

ZUS Trojina organizira v sredo, 24. aprila 2013, ponovitev delavnice o
rabi novih korpusov slovenščine. Več informacij najdete na spletni
strani http://www.trojina.si/vsebine/16/Delavnice?b=121

Lep pozdrav
Iztok Kosem

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 08 Apr 2013 20:00:08 +0200
Subject: Memonov spominski večer v Kopru

Oddelek za slovenistiko koprske Fakultete za humanistične študije je v
sodelovanju s Kulturnim klubom Koper ob minulem svetovnem dnevu
poezije in 60-letnici rojstva pesnika Vladimirja Memona (1953-1980)
organiziral v sredo, 27. 3. 2013, v Foresteriji Univerze na Primorskem
spominski pesniški večer Poklon Vladimirju Memonu, na katerem so o
Memonu in njegovi poeziji brali in govorili: Ines Cergol, Gašper
Malej, Andrej Medved, Boris A. Novak in Marcello Potocco ter Vlado
Bernetič, Mojca Butinar Mužina, Jasna Čebron in Irena Urbič.

Zvočni reportažni zapis Jane Samsa v oddaji koprskega radia Iz
kulturnega sveta je dostopen prek spletne povezave
(http://tvslo.si/#ava2.162829458;;).

Poročilo Andraža Gombača iz Primorskih novic pa na povezavi
http://www.primorske.si/Kultura/Pesem-ki--zari.aspx

Slednje od danes naprej bogati tudi encikopedijski članek o Vladimirju
Memonu v novem Spletnem biografskem leksikonu znanih Primork in
Primorcev na spletni strani http://www.primorci.si,
http://www.primorci.si/osebe/memon-vladimir/945/

Lep pozdrav,
mag. Vladka Tucovič,
Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Koper


Dodatne informacije o seznamu SlovLit