[SlovLit] Primorski slovenistični dnevi -- Re: dro : dobro

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 3 17:44:33 CEST 2013


From: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 3 Apr 2013 15:24:23 +0200
Subject: 23.Primorski slovenisticni dnevi v Trstu

V dneh od 11. do 13.aprila 2013 bodo v Trstu potekali 23.Primorski
slovenisticni dnevi, ki jih letos organizira Slavisticno drustvo
Trst-Gorica-Videm ob sodelovanju koprskega in novogoriskega drustva. V
ospredju sta vloga slovenskega jezika in kulture v trzaski preteklosti
ter sodobni trzaski roman (generacija avtorjev po letu 1950).
Vabljeni!

Neva Zaghet

ČETRTEK, 11. aprila 2013 ob 18.uri, Zadružna kraška banka, Ul.
Ricreatorio 2, Opčine
Večer z Markom Kravosom, pogovor vodi Vilma Purič

PETEK, 12. aprila 2013, Zadružna kraška banka, Ul. Ricreatorio 2, Opčine
9.30-9.40 Otvoritev kongresa  Marija Pirjevec, povezovalka Vera Tuta Ban
9.45-10.00 Martina Ožbot  Franulova slovnica s stališča
slovensko-italijanskega kontrastivnega jezikoslovja in
gramatikografije
10.00- 10.15 Irena Orel  Franulova italijansko-kranjska slovnica med
Kopitarjevo slovansko in Vodnikovo slovensko
10.15-10.30 Samo Pahor Vincenc Franul de Weissenthurn, avtor prve
slovenske slovnice za Italijane (1811), povezovalka  Eva Fičur
11.00-11.15 Milan Pahor Slavjanska čitalnica
11.15-11.30 Ivan Vogrič  Lovro Žvab, Levstikov prijatelj
11.30-11.45 Milena Mileva Blažič Kazimir Humar in slovensko mladinsko
slovstvo (1950, 1955)
12.30-15.00 PROSTO ZA KOSILO
15.00-15.15 Marija Pirjevec  Idejna struktura Rebulove kratke proze
15.15-15.30 Maja Smotlak  Narodna identiteta v sodobnem tržaškem
romanu (generacija avtorjev po letu 1950)
15.30-15.45 Robert Jereb   Recepcija slovenskega tržaškega romana v
osrednjem slovenskem tisku (1990-1999), povezovalka Olga Lupinc
16.00- 18.00 Okrogla miza s tržaškimi romanopisci, generacija avtorjev
po letu 1950 (Sergej Verč, Marij Čuk, Dušan Jelinčič, Marko Sosič,
Jasna Jurečič, Igor Škamperle, Vilma Purič), pogovor vodi Loredana
Umek

SOBOTA, 13. 4. 2013
10.00-12.00  VODENI SPREHOD PO SLOVENSKEM TRSTU
Odhod ob 10. uri izpred Narodnega doma v Trstu, Ul. F. Filzi 14, vodi
 Erika Bezin.

===

From: Irena Rain <irena_blazinsek na hotmail.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 3 Apr 2013 08:18:15 +0000
Subject: Doro - dobro - komentar

Ta fenomen bi sama klasificirala kot artificirana abreviacija ali
umetno okrajšanje, ker se beseda 'dobro' okrajša v 'doro', pomen pa
ostane isti. (še vedno pa ni to prava krajšava, kot  na primer s.p.
ali ORL ali kaj podobnega).  Ne bi vedela povedati, če so
pokrajinsko še kje kaki podobni primeri, vendar so posamezni primeri
ko se besede krajšajo - na primer 'zelo' se okrajša v 'zlo' -  ta
različica se najde v starejših časopisih, pa tudi v današnjih
besedilih pesmi, nato 'kar' se okrajša v 'kr', 'okno' postane
'okn'.. Zanimivo pa je, da se v teh krajšajo samo samoglasniki, in je
 'doro' tako neke vrste bela ovca med črnimi.  Bi kdo  od
prisotnih vedel kaj več o tem? (Doslej še nisem naletela na primere
krajšanja soglasnikov, tako da bi bila vesela, če bi se oglasil kdo,
ki ima kaj več izkušenj s tem.)

Kako je do tega prišlo - lahko da je bila na začetku samo tiskarska
napaka, ki se je potem prenesla v govor, ali pa se je začela
predvsem v izgovorjavi.  Včasih se zgodi da nekaterih črk ne
izgovarjamo, oziroma jih izpuščamo ali opuščamo iz besede.  Tak
primer bi bila 'ptička', ki jo izgovarjamo 'tička', čeprav se črka
'p' piše, se pa bolj redko izgovarja.  Ker tako 'b' in 'p' spadata
med ustničnike, se v hitri izgovorjavi zlahka izgubita, in tako iz
'dobro'  dobimo 'doro', iz 'ptička' nastane 'tička' in še kaj bi se
lahko našlo.  Sama pa menim, da gre pri tem bolj za izjemo kot za
pravilo, ker veliko besed  z ustničniki  še vedno izgovarjamo
tako, da se ustničniki ne izgubijo in se besede posledično ne
krajšajo.

Upam, da Vam je kaj pomagalo razjasniti dilemo in želim Vam lep dan,

Irena Blazinšek

---

From: "Nejc Rožman Ivančič" <nejc.ivancic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 3 Apr 2013 17:18:00 +0200
Subject: Dobro : doro (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004430.html)

Zahvaljujem se vsem, ki ste se odzvali strokovno in literarno pa tudi
čisto poljudno. Slengovskih inovacij seveda ne gre tlačiti v kalupe,
bom pa zelo duhovito izpadel, ko se bom lahko pred dijaki pohvalil,
češ da znamo slavisti poimenovati tudi (očitno sploh ne tako zelo)
sodobne jezikovne pojave z ulice. Namesto da bi jim rekel, da
pridevnik dober/prislov dobro pač izgovarjajo bolj
vehementno/brezbrižno, jim bom povedal, da gre za "olajšanje izgovora
z izpustom zvenečega ustničnega glasu". Če ne drugega, se bomo vsaj
malo pozabavali. - S prisrčnimi pozdravi Nejc Rožman Ivančič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit