[SlovLit] Lipar -- Tečaji v NUK -- Ars poetica

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 28 19:34:45 CET 2013


http://www.kg.ac.rs/lipar.php -- Lipar, revija za književnost, jezik,
umetnost in kulturo na univerzi v Kragujevcu, vabi k sodelovanju.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Nataša Jordan [mailto:Natasa.Jordan na nuk.uni-lj.si]
Sent: Thursday, March 28, 2013 7:41 AM
Subject: Vabilo na tečaje v aprilu 2013

Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih virih.

Tečaj "E-članki in e-knjige". Tečaj traja od 16. do 19. ure. Tečaj bo
v  torek, 9. aprila.
Tečaj "mEga iskalnik NUK". Tečaj traja od 10. do 13. ure. Tečaj bo v
četrtek, 11. aprila
Tečaj "Znanstvene bibliografije in Digitalna knjižnica Univerze v
Ljubljani". Tečaj traja od 10. do 13. ure. Tečaj bo v  torek, 16.
aprila

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na elektronski naslov CIS na nuk.uni-lj.si

===

Od: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Datum: 28. marec 2013 11:33
Zadeva: V dialogu z antiko o Umetnosti pesništva na Besedni postaji
naslednjo sredo

Na Besedni postaji v sredo, 3. aprila, ob 17. uri (FF, Modra soba, V.
nadstropje): KVINT HORACIJ FLAK, NICOLAS BOILEAU DESPREAUX, Umetnost
pesništva: od antike h klasicizmu. Prevedli: Nada Grošelj in Marija
Javoršek, spremni študiji: Nada Grošelj, Agata Šega, uredila: Maja
Sunčič, ISH: Dialog z antiko, Ljubljana 2012. V pogovoru, ki ga bo
vodil dr. Marko Marinčič, bodo sodelovale ga. Marija Javoršek,
letošnja nagrajenka Prešernovega sklada, dr. Nada Grošelj in dr. Agata
Šega.

Med antičnimi deli, ki so vtisnila poznejši evropski književnosti
najglobji pečat, je brez dvoma Ars poetica starorimskega pesnika
Horacija. Horacijevi zdravorazumski nauki - zahteve po enovitosti,
notrajni skladnosti in doslednosti pesniškega dela ter po avtorjevi
vrhunski samodisciplini, znamenita maksima, da je v poeziji najbolje
združiti koristno s prijetnim - so se vkoreninili v zavest evropskega
človeka in navdihnili številne verzificirane eseje o pesništvu tako v
latinščini kot v "ljudskih" jezikih: italijanščini, francoščini,
španščini, angleščini. Aktualnost Horacijevih misli se je nekoliko
umaknila v ozadje šele z nastopom romantike, še v obdobju klasicizma
in razsvetljenstva pa je njegova razprava veljala za zakonik razuma in
dobrega okusa. Med njene najpomembnejše naslednice sodi klasicistična
pesnitev L'art poetique (1674) Nicolasa Boileauja, ki je kritiška
načela Horacija in nekaterih drugih avtorjev osvetlil s primeri iz
starejše in sočasne francoske književnosti. Tako nam je s svojo poemo,
več kot dvakrat daljšo od Horacijeve, zapustil dragocen uvid v
književno ustvarjanje in uveljavljene kritiške poglede svojega časa,
ki so jih upoštevali francoski klasiki Corneillevega in Racinovega
kova. Z objavo obeh del v isti izdaji (gre za prvi integralni prevod
Boileaujeve pesnitve v slovenščino in za nov prevod Horacijeve) se
bralec lahko sam prepriča, kako živo in navduhujoče je bilo antično
izročilo pred slabimi štiristo leti.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit