[SlovLit] Južni Slovani in nemškojezična kultura

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Mar 27 16:55:22 CET 2013


Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
From: Nidorfer-Šiškovič, Mojca
From: Slawistyka Łódź [mailto:slowianie.poludniowi na gmail.com]
Sent: Tuesday, March 26, 2013 9:59 AM
Subject: Vabilo na konferenco Južni Slovani in nemškojezična kultura

Spoštovani, v imenu organizatorjev -- Oddelka za južno slavistiko in
Oddelka za germanistiko Univerze v Lodžu ter Slawische Seminar an der
Eberhard Karls Universität Tübingen --vas vabim na mednarodno
znanstveno konferenco Južni Slovani in nemškojezična kultura.
Konferenca bo potekala od 16. 5. do 17. 5. 2014 v Lodžu. [...] Z
lepimi pozdravi,

Katarzyna Bednarska
tajnica konference

Struktura sodobnega sveta se je korenito spremenila. Naval
priseljencev je v zadnjem stoletju popolnoma spremenil ne le videz in
značaj evropskih dežel, pač pa je tudi pomembno vplival na kulturo
zahodne Evrope. Preseljevanje v nemško govoreče dežele v 20. in 21.
stoletju so povzročile ne le ekonomske, temveč tudi zgodovinke
razmere. Čas ob koncu 20. stoletja je prinesel dramatične dogodke, med
katere nesporno sodi vojna v Jugoslaviji, na podlagi katere so pozneje
nastale nove evropske države, kar je povzročilo krizo ideje o
večkulturnosti v okviru ene države. Ti dogodki so še podkrepili
migracijska gibanja med Južnimi Slovani ter neposredno ali posredno
vplivali na družbeno, politično, etnično in kulturno strukturo
sodobnih nemško govorečih dežel.

Prevladuje mnenje, da pomemben del nemške družbe predstavljajo Nemci -
emigranti, ki so se v Nemčijo priselili po 2. svetovni vojni, ter
njihovi potomci. Iz uradnih podatkov je razvidno, da v Nemčiji živi
okoli 0,8 % predstavnikov bivših jugoslovanskih republik. V Švici se
srbščina in hrvaščina nahajata takoj za uradnimi jeziki, v Avstriji pa
Južni Slovani predstavljajo okoli 3 % družbe (to so Bosanci, Hrvati,
Srbi in Slovenci, ki imajo status narodne manjšine). Zlasti za
Avstrijo velja, da Slovani niso le sodobni priseljenci, temveč tudi
potomci prednikov, ki so živeli v cesarstvu, torej pravzaprav
Avstrijci, ki v svojih družinah negujejo habsburško tradicijo, kar se
kaže tudi v kulturi Balkana, na ozemlju nekdanje monarhije, seveda pa
tudi na Češkem in Slovaškem, na južnem delu Poljske in v delu današnje
Ukrajine.

Vodilna tema konference je vzajemno vplivanje kultur južnoslovanskih
in nemško govorečih dežel, predvsem pa slika južnoslovanske kulture,
dokumentirana v književnosti nemškojezičnega področja, ter slika
nemškojezične kulture, ujeta v književnosti Južnih Slovanov 20. in 21.
stoletja. Kot je bilo že omenjeno, izvirajo odvisnosti in konotacije,
ki se pojavljajo v obeh kulturah, iz prisotnoti številčnih
južnoslovanskih družbenih skupin na nemško govorečem področju. Pojem
"kultura" želimo za potrebe konference definirati predvsem v
distributivnem smislu in pri tem poudarjamo vlogo zgodovine,
književnosti, gledališča in kina, pa tudi kulturnega prispevka Južnih
Slovanov v nemško govoreči družbi.

Tematska področja konference:
1. nemške in avstrijske ter švicarske teme in motivi v sodobni
južnoslovanski književnosti ali južnoslovanske teme in motivi v
književnosti nemškega jezikovnega področja 20. in 21. stoletja
(kontrakulturacija in akulturacija v književnosti/kulturi),
2. široko pojmovana kultura posameznih južnoslovanskih narodov, ki
temelji na kulturi nemško govorečih dežel: film, gledališče, umetnost
itd.,
3. južnoslovanski kulturni vplivi na nemško govorečem področju in
nemškojezični kulturni vplivi med Južnimi Slovani,
4. identiteta nemškojezičnih pisateljev južnoslovanskega izvora ali
priseljenskih pisateljev, ki živijo v Avstriji, Nemčiji in Švici,
5. družbeno in kulturno življenje Južnih Slovanov v nemško govorečem
okolju in nemško govorečih oseb med Južnimi Slovani (20. in 21.
stoletje).

Termini:
Prosimo, da teme in povzetke vaših prispevkov pošljete do 31. 10. 2013
na naslov ene od tajnic konference: dr. Katarzyne Bednarske:
slowianie.poludniowi na gmail.com (slovanski jeziki) ali mgr. Anne
Zaorske: suedslawen na gmail.com (nemški jezik). Jeziki konference:
nemški, poljski, slovenski, hrvaški, bosanski, srbski, bolgarski,
makedonski. Kotizacija: 300 zł (ca. 80 Euro) - obsega stroške tiskanja
gradiva po konferenci, ne krije pa stroškov
potovanja, bivanja in hrane. Podrobnosti sporočimo naknadno.

prof. dr. Joanna Jabłkowska mgr. Anna Zaorska
dr. Marcin Golaszewski mgr. Joanna Bednarska-Kociolek
dr. Anetta Buras-Marciniak dr Katarzyna Bednarska
dr. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska


Dodatne informacije o seznamu SlovLit