[SlovLit] OA -- Nove knjige na FF -- Lirikonfest

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Mar 23 08:23:04 CET 2013


http://iloveopenaccess.org/arguments-for-open-access/ -- še ena
peticija v podpis za prost dostop do znanstvenih publikacij.

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 21. marec 2013 15:38
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF v tem tednu

[...] Matevž Rudolf, Ko beseda podobo najde. Slovenska literatura in
film v teoriji in praksi (1984-2012)  (Umco, 2013); Cena: 28,90 eur.
[...]

Pred časom sta izšla prenovljena učbenik in delovni zvezek za učenje
slovenščine kot drugega/tujega jezika: Andreja Markovič, ...[et al.]
Slovenska beseda v živo 1A; za vse pa je sedaj na voljo tudi slikovno
učno gradivo: Mihaela Knez, ...[et al.], Slika jezika (oboje Znanstvena
založba FF, CSDTJ, 2012 in 2013).

===

From: "UVKF | Velenika | Lirikonfest" <lirikonfest na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sat, 23 Mar 2013 01:51:14 +0100
Subject: Odprtih šest Lirikonfestovih književnih razpisov-pozivov
Velenjske knjižne fundacije

Med 21. marcem in 23. aprilom odprtih šest književnih razpisov
Velenjske knjižne fundacije in 12. mednarodnega Lirikonfesta Velenje
(2013):

1. zbiranje predlogov za jubilejno 10. mednarodno Pretnarjevo nagrado
ambasadorjem slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur
(01 JV MPN ASKJ-SK 2013);

2. zbiranje predlogov za 8. slovensko literarno nagrado čaša
nesmrtnosti-velenjica za vrhunski 10-letni pesniški opus (02 JV APS
ČNV 2013);

3. razpis za 7. lirikonov zlat - rezidenčno priznanje za vrhunske
revijalne prevode poezije XXI. st., obj. v Rp. Lirikon21 (03 JR LZ
2013);

4. zbiranje predlogov za 21-dnevna ustvarjalna bivanja tujih
književnih prevajalcev novejše slovenske umetniške literature na
mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju (04 JR MKPRV
2013);

5. vabilo k objavi izvirne in prevodne poezije XXI. st. v 9. letniku
mednarodne Rp. Lirikon21 (05 JV RPL21 2013);

6. razpis za 4. lirikonfestov zlat - festivalno priznanje za
najtehtnejši esej na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2013 (06
JR LFZ 2013);

Razpisi, pozivi in vabila na www.lirikonfest.si -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=74&key=1

Ustanova Velenjska knjižna fundacija
12. mednarodni Lirikonfest Velenje (2013)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit