[SlovLit] Rok in Boštjan -- Diskriminacija žensk v znanosti

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 5 08:30:48 CET 2013


http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri190/index.html
-- od ljudi tokrat samo Rok in Boštjan.

===

Od: MILENA MILEVA BLAZIC <milena.blazic na guest.arnes.si>
From: <Andreja.Umek na gov.si>
Date: Mon, 4 Mar 2013 16:30:44 +0100
Subject: Vabilo na posvet "Prikrite oblike diskriminacije žensk v
znanosti", Univerza v Mariboru, četrtek 7. marec - OPOMNIK

Ponovno vljudno vabljeni na 3. konferenco Komisije za ženske v
znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
z naslovom Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti. Konferenco
tokrat organiziramo skupaj z Univerzo v Mariboru in bo potekala 7.
marca z začetkom ob 10.00 uri. V kolikor svoje prisotnosti še niste
potrdili, pa se dogodka nameravate udeležiti, vas zaradi
organizacijskih razlogov vljudno naprošamo, da to storite s povratnim
elektronskim sporočilom (andreja.umek na gov.si). [...]

Prijazno vabljeni!
Andreja Umek Venturini

[Iz programa:]

Delavnica na temo Jezik in spol (vodi Renata Šribar)
13.00-13.10 Renata Šribar: Uvod: od spolno občutljive rabe jezika do
gramatikalne plastičnosti
13.10-13.20 Simona Kranjc: Konceptualizacija spola v diskurzu
13.20-13.30 Alenka Spacal: Jezikovno diskriminiranje žensk na
strokovnem področju vizualnih umetnosti
13.30-13.40 Suzana Tratnik: Ženska beseda in drugi poskusi spolno
nezaznamovanega jezika v moji prozi
13.40-14.30 Oblikovanje predloga smernic za rabo slovenščine v zakonih
in drugih normativnih dokumentih

Splošna sekcija: Spol v jeziku in literaturi (vodi Neva Šlibar)
13.00-13.15 Paula Zupanc: Nevidne čeri spolne (ne)simetrije v slovenskem jeziku
13.15-13.30 Svjetlana Janković-Paus: Direktno i indirektno izražavanje
evaluacije kod muških i ženskih pisaca u žanru prikaza knjiga
13.30-13.45 Milena Mileva Blažič: Mladinske pisateljice in
znanstvenice v literarnozgodovinskih monografijah
13.45-14.00 Katja Plemenitaš: Ofelijine hčerke: pojmovanje
feminizacije poklicev v luči novejših teorij o razlikah med spoloma
14.00-14.15 Branislava Vičar: Sindrom Sneguljčice: slovenistično
jezikoslovje o vlogi jezika v reprodukciji spolne hierarhizacije

Delavnica Etika in spol 15.30-15.45 Ana Sobočan: Spol, jezik in etika:
zakaj ne smemo utihniti?
Splošna sekcija: Teorija znanosti in znanstvena politika (vodi Mojca Urek)
15.00-15.15 Katja Mihurko Poniž: COST akcija Women Writers in History:
primer dobre prakse
16.00-16.15 Nadja Furlan Štante: Patriarhalna zaznamovanost teološke govorice


Dodatne informacije o seznamu SlovLit