[SlovLit] Parada mladih

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 4 14:33:13 CET 2013


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 4 Mar 2013 09:56:03 +0000
Subject: Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi! Ste ravnokar diplomirali oziroma ste
podiplomski študenti? Raziskujete na področju književnosti,
jezikoslovja ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali
družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas
vabimo k sodelovanju na 49. seminarju slovenskega jezika, literature
in kulture. Tema seminarja je Etika v slovenskem jeziku, literaturi in
kulturi (podrobneje na www.centerslo.net/seminar). Seminar prireja
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 1. do 12.
julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje,
program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic
in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev.

Ponujamo tri predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni
datum nastopa je ponedeljek, 8. 7. 2013. V 15-minutnem predavanju na
razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje
raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo seminarja. Poslušali
vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki.
Predavanje je seveda v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 31. marca 2013 na naslov
damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega
predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O
izboru vas bomo obvestili do 15. aprila 2013. Avtorice in avtorji
sprejetih povzetkov boste morali nato najkasneje do 10. maja 2013
pripraviti besedilo za zbornik (do 10.000 znakov s presledki), saj
seminarski zbornik izide pred prireditvijo.

Lepo pozdravljeni.

Predsednik 49. SSJLK doc. dr. Aleksander Bjelčevič, strokovna
sodelavca dr. Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan Huber


Dodatne informacije o seznamu SlovLit