[SlovLit] Družbene funkcije jezika na 32. Obdobjih

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jan 25 11:31:32 CET 2013


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 25 Jan 2013 10:19:39 +0000
Subject: Vabilo na 32. simpozij Obdobja

Spoštovani, vabimo Vas, da se udeležite 32. mednarodnega simpozija
Obdobja z naslovom Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila,
opredelitve), ki bo potekal od 14. do 16. novembra 2013 v organizaciji
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vse o simpoziju Obdobja 32,
temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani
http://www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 32), kjer je tudi
elektronska prijavnica. Rok za prijavo: 15. marec 2013. Za dodatne
informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu
simpozij na ff.uni-lj.si
S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

Predsednica 32. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Andreja Žele,
strokovna sodelavca simpozija dr. Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan
Huber

Teme 32. simpozija Obdobja:

1 Prevrednotenje današnje jezikovne funkcijskosti - aktualna jezikovna zvrstnost
1.1 Aktualna funkcijska razčlenjenost slovenščine - pomanjkanje
natančnejših opredelitev in tipologij
1.2 Stanje sociolektov - aktualizacija jezikov družbenih skupin
2 Funkcija - standard - norma
2.1 Standardizacija v slovenščini / Standardizacija v X jezik-u/-ih in
vloga korpusov
2.2 Knjižna in standardna slovenščina
2.3 Pojmovanje jezikovne kulture
3 Tipološka aktualizacija besedilnih vrst
3.1 Aktualne besedilne tipologije (vidiki, merila, opredelitve)
3.2 Funkcijskost jezika v besedilih
3.3 Jezikovnosistemska stilistika in besedilna stilistika
4 Funkcijskost jezika v družbi in strokah z leksikološko-leksikografskega vidika
4.1 Opis družbene funkcijskosti jezika v slovarjih
4.2 Kvalifikatorska ustreznost oz. kvalifikatorske zmožnosti
5 Jubilejna tema (ob 200-letnici rojstva Frana Miklošiča) - Miklošičev
prispevek k družbeni funkcijskosti slovenščine


Dodatne informacije o seznamu SlovLit