[SlovLit] Avtorice v Tübingenu -- Avtorji v Mariboru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jan 18 14:33:19 CET 2013


Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 18. januar 2013 14:08
Zadeva: Tübingen - predavanje S. Borovnik

Na Univerzi v v Tübingenu bo v okviru praznovanja slovenskega
kulturnega praznika v torek, 22. 1., imela predavanje na temo
Literatura slovenskih avtoric 20. stoletja  prof. Silvija Borovnik z
Univerze v Mariboru.  Avtorica, ki je pred kratkim izdala antologijo
Ne kliči me po imenu,  v kateri je  izbor iz kratke proze slovenskih
avtoric, bo spregovorila tudi o nemško-slovenski dvojezičnosti v
literaturi. Predavanje bo ob 18. uri na Filozofski fakulteti Univerze
v Tübingenu, Wilhelmstrasse 50 (Brechtbau). Vljudno vabljeni vsi, ki
se nahajate v bližini. Lep pozdrav iz hladne Nemčije

Irma Kern

===

From: "Andjela Trkulja" <andjela.trkulja na um.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 18 Jan 2013 14:07:31 +0100
Subject: Novo v mednarodni knjižni zbirki ZORA in Slavia centralis 2/2012

Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti,
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru je v Mednarodni knjižni
zbirki ZORA (http://www.ff.uni-mb.si/dotCMS/listProducts?categoryInode=8426)
v zadnjem času izdala monografije:

Karel Gržan: Odreševanje niča s posebnim ozirom na vlogo duhovnika v
dramatiki Stanka Majcna
Anna Kolláth: A szlovéniai magyar nyelv a többnywlvuseg kontextus)aban
Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika

Izšla je tudi druga  številka V. letnika mednarodne revije Slavia
Centralis (SCN) 2/2012.

Vsebina:
Matthew C. Curtis, Slavic-Albanian Language Contact: Lexicon /
Slovansko-albanski jezikovni stik: besedje
Andreja Žele, O propozicijskosti prislovov v slovenščini (z vidika
slovanskega jezikoslovja)
Dorota Chłopek, Lexicalisation Patterns of Rendering Path Descriptions
in Polish Translation from English / Vzorci leksikalizacije opisa poti
v poljskih prevodih iz angleščine
Jadranka Cergol, Metafore iz grško-rimskega sveta v delih slovenskega
pisatelja Alojza Rebule
Kálecz-Simon Orsolya, A közelmúlt magyar irodalmi kroatisztikája /
Madžarska literarna kroatistika v bližnji preteklosti
Martina Potisk, Medbesedilni vidik Jančarjevih romanov Drevo brez
imena in To noč sem jo videl

Ocene, zapiski, poročila
Janja Vollmaier Lubej, Silvija Borovnik: Književne študije. O vlogi
ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski
književnosti v Avstriji
Roman Sukač, Frederik Kortlandt: Selected Writings on Slavic and
General Linguistics
Zoltán Miklós Molnár, István Szépfalusi, Ottó Vörös, Anikó
Beregszászi, Miklós Kontra: Madžarski jezik v Avstriji in Sloveniji
Kolláth Anna, ELDIA Regionális konferencia Bécsben

Predhodne številke revije so dostopne na http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit