[SlovLit] Wikivir 2012

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Dec 23 22:32:24 CET 2012


http://sl.wikisource.org/wiki/Passages_of_Return -- Feri Lainšček je
Wikiviru namenil prevod svojega verznega romana Sprehajališča za
vračanje (http://sl.wikisource.org/wiki/Sprehajali%C5%A1%C4%8Da_za_vra%C4%8Danje),
ki ima v angleščini naslov Passages of Reutrn. Roman je prevedel
Gregor Timothy Čeh, spremno besedo pa napisala Irena Novak Popov.

Menda še nismo našteli letošnjih 120 in več drugih novosti na Wikiviru
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika),
ki so jih vnesli oz. korigirali Anže Toni, Barbara Leban, Doroteja
Piber, Kaja Vastič, Maja Dichlberger, Neja Pevec, Nina Stanković,
Primož Božič, Špela Antloga, Tanja Radovič, Jana Crnkovič, Alenka
Žitnik, Urška Bister, Sara Pirec, Domen, Mihael Simonič in še kdo z
upanjem na obljubljeno ministrsko podporo, ki pride, držimo pesti,
enkrat drugo leto. Registrirane so tudi v podatkovni zbirki
digitaliziranega slovenskega leposlovja, ki vsebuje trenutno 2340 enot
(http://641.gvs.arnes.si/slovlit/):

1.	Pavlina Pajk, Najdenec (Pajk)
2.	Mimi Malenšek, Senca na domačiji
3.	Pavlina Pajk - Pesni, Pesni (Pajk)
4.	Pavel Perko - Cerkovnik Rok: Z naših gorâ, Cerkovnik Rok
5.	Ivan Albreht: Sen iz davnine. Zgodba o Brlogarju
6.	Josip Lavtižar: Junaška doba Slovencev
7.	Fran Govekar: Gorjančeva Marijanica, Gorjančeva Marijanica
8.	Ivan Lah: Iz časov romantike, Iz časov romantike
9.	Matija Malešič: Ljudje od Soče, Ljudje od Soče
10.	Miroslav Malovrh: Na devinski skali Na devinski skali
11.	Josip Podmilšak: Sabinka, slovenska junakinja
12.	Murnik: Groga in drugi
13.	Bohinjec: Za poklicem
14.	Aškerc: Atila v Emoni (LZ)
15.	Luiza Pesjak: Rahela: Izvirna novelica, Rahela: Izvirna novelica
16.	Ivan Albreht: Greh krvi Greh krvi
17.	Peter Bohinjec: Pod krivo jelko Pod krivo jelko
18.	Janez Mencinger: Cmokavzar in Ušperna
19.	Ivan Cankar: Potepuh Marko in kralj Matjaž
20.	Jurij Vranič: Mahmud
21.	Peter Bohinjec: Glagoljaš Štipko
22.	Josip Kostanjevec: Oče in sin
23.	Mimi Malenšek: Balada o starem mlinu
24.	Jožef Urbanija: Med trnjem in osatom, Med trnjem in osatom
25.	Josip Kostanjevec: Zadnji prameni, Zadnji prameni
26.	Lea Fatur: Pod Učko goro, Pod Učko goro
27.	Urbanija: V vrtincih usode
28.	Lovrenčič: Anali izumrlega naroda
29.	Tratnik: Konec povesti
30.	F. M. O.: Slovenska literatura
31.	Ogrinec: Lesena noga
32.	Stražar: Od vojaka do graščaka
33.	Šorli: Krščen denar
34.	Urbanija: Zmešnjave
35.	Jurčič, Životopisne črtice o M. Debeljaku
36.	Jurčič, Evelina. Iz romana Zorin, pisanega v pismih,
37.	Ivo Šorli: Antikrist v Trsteniku, Antikrist v Trsteniku
38.	Srečko Kosovel, Pesmi (1927)
39.	Anton Aškerc, Atila v Emoni
40.	Pavlina Pajk, Očetov tovariš
41.	Mimi Malenšek, Bratstvo
42.	Luiza Pesjak, Moja zvezdica
43.	Zofka Kveder, Misterij žene
44.	Josipina Urbančič Turnograjska: Rožmanova Lenčica, Slavjanski
mučenik, Trdoslav, Izdajstvo in sprava, Marula, Boris
45.	Ivan Albreht, Za sina
46.	Ivan Albreht, V objemu deroče groze
47.	Dolenc: Zdražbarji
48.	Vodeb: Libera nos a malo
49.	Malovrh: Zaljubljeni kapucin
50.	Mimi Malenšek, Zlati roj
51.	Fran Detela, Spominska plošča
52.	Josip Kostanjevec, Življenja trnjeva pot
53.	Jože Razor, Nazaj več ne gremo
54.	Ksaver Meško, Njiva
55.	Anton Brezovnik, Zakaj? Zato!
56.	Županova Neža in Blagajev Tine
57.	Vladimir Levstik, Janovo
58.	Lea Fatur, Zvonenje v gozdu pri Ptuju
59.	Lea Fatur, Pesmi Fani Hausmann
60.	Zbirka ljudskih iger, Mlini pod zemljo
61.	Fran Detela, Malo življenje
62.	Ivan Pregelj, Njiva: Poučna zgodba za kmetiško ljudstvo
63.	Miroslav Malovrh: Osvetnik
64.	Simon Rutar: Zgodovina Tolminskega
65.	Janez Scheinigg, Narodne pesni koroških Slovencev 1-47
66.	Ivan Prijatelj, Duševni profili slovenskih preporoditeljev
67.	Jožef Urbanija, Žrtev ljubezni in zvestobe
68.	Jožef Urbanija, V Zakotju
69.	Jožef Urbanija, Maščevanje pravice
70.	Ivan Albreht, Štefanovo zadnje prerokovanje
71.	Ivan Lah, Demobilizacija
72.	Anton Stražar, Oglarjeva Rezika
73.	Ivan Petrović, Klic iz dalje
74.	Jožef Urbanija, Tajnosti grajskega stolpa
75.	Jožef Urbanija, Graščakov morilec
76.	Ivan Albreht, Skrivnost sv. Barbare
77.	Ivan Albreht, Prva ljubezen ne zarjavi
78.	Ivan Lah, Sergej
79.	Ludvik Zorzut, Pokora
80.	Anton Stražar, Zavržena ljubezen
81.	Jožef Urbanija, Grob v gozdu
82.	Goličan, Črv vesti
83.	Ludvik Zorzut, Bajtarjevega Rjavčka izpoved
84.	Franja Trojanšek, Žaloigra prevaranih
85.	Anton Stražar, Mačeha s Kompoljskega gradu
86.	Anton Stražar, Krvavi denar
87.	Vitko Lovec, Rešitelj
88.	Franja Trojanšek, Zaklenjeni spomin
89.	Franja Trojanšek, Na maškeradi
90.	Anton Stražar, Božja kazen
91.	Anton Stražar, Mošnikov stric
92.	Anton Stražar, Nova farovška kuharica
93.	Radivoj Peterlin Petruška, V Marijinem gaju
94.	Vitomil Feodor Jelenc, Na mrtvi straži
95.	Ivan Lah, Angelin Hidar
96.	France Koblar, Od doma do Rusije
97.	Milan Pugelj, Uradno
98.	Manica Koman, Svidenje
99.	Manica Koman, >>Močvirne ptice<< v svetovni vojni
100.	Manica Koman, Pri župniku
101.	Manica Koman, Odlikovanje za peklenski čin
102.	Manica Koman, Junak
103.	Manica Koman, V službi Rdečega križa
104.	Manica Koman, Hej, Slovani
105.	Manica Koman, Vojno posojilo
106.	Manica Koman, Postava
107.	Ivan Lah, Dva razgovora
108.	Josip Kenda, Povest o krutem graščaku in lesenih svetcih
109.	Ivan Hribar, Iz spominov na polminulo dobo
110.	France Prešeren, Poezije Dóktorja Francéta Prešérna
111.	Fran Levstik, Zbrani spisi, 1-5 (1891-1895), I. zvezek
112.	Fran Levstik, Zbrani spisi, 1-5 (1891-1895), II. zvezek
113.	Fran Levstik, Zbrani spisi, 1-5 (1891-1895), III. zvezek_(Levstik)
114.	Pavlina Pajk, Občutki na novega leta dan
115.	Miroslav Malovrh, Skušnjave Tomaža Krmežljavčka
116.	Fran Govekar, Doktor Strnad
117.	Valentin Bernik, Iz burkaste preteklosti Mihe Gorenjskega
118.	Janez Mencinger, Zlato pa sir
119.	Janez Mencinger, Abadon
120.	Janko Kersnik, Lutrski ljudje
121.	Fran Maselj Podlimbarski, Gorski potoki
122.	Fran Govekar, Pater Kajetan
123.	Valentin Mandelc, Ceptec


Dodatne informacije o seznamu SlovLit