[SlovLit] Wikivir 2012

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Sep 2 12:06:20 CEST 2012


Končno je Ministrstvo za izobraževanje itd. (http://www.mizks.gov.si)
objavilo razpis za korigiranje besedil na Wikiviru, ki ga bo 2012,
peto leto zapored, finančno podprlo, tokrat z vsoto 8500 evrov. Ker je
rok za oddajo prijave 25. september, delo na projektu mora biti
zaključeno do 1. novembra, rezultati razpisa pa bodo znani dva meseca
po zaključku razpisa, to je en mesec po koncu dela, pomeni, da moramo
delati na kredit, v zaupanju, da bomo izbrani in da bo naše delo ob
koncu leta plačano; veterani to počnejo že vse počitnice. Dvom da ne
bi bili izbrani, bi bil neracionalen, saj na Wikiviru nimamo
konkurence z boljšimi referencami, zato vabim zainteresirane študente
slovenistike, pa tudi drugih smeri in fakultet in univerz, ne glede na
to, pri katerem študentskem servisu ste prijavljeni, da si na
http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika
ogledate naše minulo delo, tam in na pogovorni strani
(http://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika)
preberete navodila in se pogumno lotite korekture pripravljenih
besedil v poglavju Besedila za urejanje v letu 2012
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Besedila_za_urejanje_v_letu_2012);
 ob izbranem tekstu zapišite svoje ime, da ne bo prihajalo do
navzkrižnega urejanja. Svoje sodelovanje registrirajte v poglavju
Korektorji v letu 2012
(http://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika#Korektorji_v_letu_2012).
Če bo novincev veliko in boste zainteresirani za kratko uvajalno
delavnico na FF, jo čez en teden pripravim. -- Miran Hladnik v imenu
Slavističnega društva Slovenije, preko katerega bodo izplačane
študentske napotnice


Dodatne informacije o seznamu SlovLit