[SlovLit] Slovenska slovnica v angleščini -- Re:Janez Nepomuk

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Okt 4 10:55:02 CEST 2012


Od: Vasja Bratina <vasja.bratina na telemach.net>
Datum: 04. oktober 2012 08:50
Zadeva: Slovenska slovnica v angleščini

Pri Založbi Gaya je izšel prevod priročnika Rade Lečič Osnove
slovenskega jezika z naslovom Basic grammar of the slovene language.
Knjigo sta v angleščino prevedla Oliver Currie in Martina Ožbot.

Slovnica pregledno podaja izbrana poglavja več jezikovnih ravni, od
glasoslovne do skladenjske. Vsebinski prikaz je na prikazu
oblikoslovnih lastnosti slovenskega jezika, ki predstavlja osrednji
del knjige, sicer razdeljene na pet poglavij. Kratki uvodni poglavji o
glasoslovju in besedoslovju vsebujeta najnujnejše podatke o abecedi,
glasovih, naglasu in delitvi besed na polnopomenske in slovnične
pomožne besede. V poglavju o oblikoslovju je razloženih vseh devet
skupin besednih vrst.
Pregibanje samostalniške in pridevniške besede, pa tudi glagola je
predstavljeno v preglednicah z zgledi po posameznih paradigmah.

Skladnja obsega strnjeno obravnavo stavčnih členov, zloženih povedi,
poročanega govora, skladenjskega naklona ter besednega in stavčnega
reda.
V zadnjem poglavju so pravopisna pravila o rabi velike in male
začetnice pri lastnih imenih, v angleškem prevodu pa so dodana tudi
ločila.
Vsi zgledi in pregibnostni vzorci so onaglašeni z jakostnim naglasom.

V priročniku je 181 fotografij, ki prikazujejo slovensko etnološko,
kulturno in naravno dediščino in znamenji, kot so neandertalčeva
piščal, panjske končnice, kozolec, razne obrti, kraške jame, soline,
jezera, Plečnikova dela. Na koncu knjige je seznam z opisom posameznih
fotografij.
Cena knjige je 25 evrov, z 10-odstotnim popustom pa se lahko naroči na
intermedija na siol.net ali po telefonu 05 372 30 60.

===

Od: bokal <bokal na zrc-sazu.si>
Datum: 04. oktober 2012 07:14
Zadeva: Re: [SlovLit] Janez Nepomuk

Janez Nepomuk varuje vasi in mesta blizu rek, ki poplavljajo,
tudi na Madžarskem. V Kermendinu (madžarsko Körmendin) na obrežju reke Rabe
je prav velik. - Kmetije na Polhograjskem, ki so jim hudourniki rušili domove,
pa ga imajo tudi v bogkovem kotu.

Lp iz sosednjega Polhovega Gradca
Milka Bokal

----

Zdaj se je na Slovlitu zbralo že toliko gradiva o Janezu Nepomuku, da
bi bil že čas spraviti ga v geslo na Wikipediji. Vabljeni k
prevajanju, prirejanju, popravljanju, dopolnjevanju tega, kar sem
pravkar postavil na http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Nepomuk Klikni
zavihek <Uredi>, vtipkaj potrebno in klikni na <Shrani>. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit