[SlovLit] Izobraževanje lektorjev -- Re: Ciproš

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Avg 23 07:26:30 CEST 2012


Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
From: Nidorfer-Šiškovič, Mojca
Datum: 22. avgust 2012 15:07
Zadeva: FW: Program srecanja

Program avgustovskega izobraževanja učiteljev slovenščine na tujih univerzah

Ponedeljek, 27. avgust (Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Modra soba)
 9.30-10.00  Otvoritev srečanja: pozdravni nagovori
        	Andrej Prosen: Predstavitev ZIFF-a
10.00-10.45	Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber: organizacijske zadeve
11.00-12.00  Andraž Poeschl, RTV Slovenija: Slovenski dokumentarni filmi
12.00-13.30  Svetovni dnevi slovenskega dokumentarnega filma:
pogovor o projektu in filmih
14.45		Strokovna ekskurzija v Trnovo
            Monika Pemič: Plečnikov urbanizem (NUK, Križanke)
15.30-16.00  	Predstavitev dejavnosti v KUD-u France Prešeren
16.00-18.00  	Obisk Plečnikove hiše in Trnovega
20.15		Andrej Rozman Roza: Zaničniško odmaševanje (predstava v KUD-u
France Prešeren)

Torek, 28. avgust (Filozofska fakulteta, Modra soba)
9.00-10.45	Sestanek
            Festival dobre prakse
            Rada Lečič: Osnove slovenskega jezika (angleška izdaja)
            Irma Kern: O slovenski literaturi v Tübingenu
            Tina Jugović: Projekt slovenska urbana kultura
		    Pogovor o slovenistikah po svetu (statusu, študijih, študentih)
            Andrej Šurla: Prepoznavnost slovenščine v
organizacijskih strukturah svetovnih univerz
            Saša Vojtech Poklač: Kako lahko "bolonja"
pomaga slovenistiki?
11.00-12.30  Ina Ferbežar: O testiranju in izpitih iz slovenščine kot
tujega jezika
12.45-14.15  Mojca Stritar, Andreja Markovič, Tanja Jerman, Staša
Pisek: Slovenska beseda v živo 1

===

Od: <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 21. avgust 2012 10:35
Zadeva: Re: Ciproš (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004200.html)

Ob zacetnicah O. F., ki sta se znasli v Dolomitih, naj mimogrede omenim
medvojno izkusnjo Ljubljancana Bruna Kaplja. Ko so ga Italijani vprasali, kaj
pomeni napis OF, je mirno odgovoril: Ocetje franciskani. In so mu dali mir.
Podobno zanimiva je kratica PIF glede na to, da lahko pomeni tudi oceta
Primoza in njegovega cetrtega sina Felicijana Trubarja.

Vlado Nartnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit