[SlovLit] Smrt jezikov -- Primerjalni študij idej in kultur

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Avg 20 09:45:56 CEST 2012


http://videolectures.net/metaforum2012_kornai_language/
-- pravi naslov predavanja o smrti jezikov (András Kornai, Language Death
in the Digital Age, Meta-Forum 2012, gl. prejšnje obvestilo na
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004201.html).

Kako lepo je slišati potrdilo, da preživetje jezika zagotavlja njegova
prisotnost
na računalniku, ki se meri z aktivno rabo (samo branje ne zadošča), v prvi
vrsti s kvaliteto člankov na Wikipediji. Slovenščina spada, če prav razumem,
v drugo skupino jezikov (v prvi skupini je samo 16 dominantnih), ki jo
sestavlja
83 vitalnih jezikov. Jeziki iz naslednje, tretje skupine, so že
zapisani izginotju,
če ne bodo izbrali prave strategije za preživetje, tj. izgradnje diferenciranih
besedilnih korpusov in orodij s prevajalniki na čelu. -- miran

===

From: Teja Komel <teja.komel na zrc-sazu.si>
To: info na sed-drustvo.si, slovlit na ijs.si
Date: Mon, 20 Aug 2012 09:12:06 +0200
Subject: informativni dan Primerjalni študij idej in kultur

OBVEŠČAMO VAS, DA BO INFORMATIVNI DAN ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Primerjalni študij idej in kultur (III. stopnje za
pridobitev doktorata znanosti ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/13 V SREDO, 22. AVGUSTA OB
15.00 NA ZRC SAZU, Novi trg 2, I nadstropje.

Doktorski študijski program Primerjalni študij idej in kultur, ki se
izvaja v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), temelji na intelektualni izmenjavi med
domačimi in tujimi univerzitetnimi učiteljicami in učitelji,
raziskovalkami, raziskovalci, študentkami in študenti na področju
humanistike in družboslovja. V študij so vključeni raziskovalci in
raziskovalke ter univerzitetni učitelji in učiteljice s področja
filozofije, arheologije, zgodovine, etnologije in folkoristike,
antropologije, umetnostne zgodovine, jezikoslovja, literarnih ved in
sociologije. Program združuje nekatera tradicionalna, klasična znanja in
pristope, hkrati pa z interdisciplinarnostjo, komparativnostjo ter
zgodovinsko, družbeno in politično kontekstualizacijo problemov presega
tako konvencionalne discipline kot tudi kulturne meje in se posveča
kritičnim analizam sodobnih in aktualnih problemov na globalni ravni.

Doktorski podiplomski študij v okviru programa Primerjalni študij idej
in kultur poteka v okviru naslednjih modulov:

Modul Slovenske študije - tradicija in sodobnost (koordinatorka modula:
izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič)
Modul Kulturna zgodovina (koordinator modula: prof. dr. Oto Luthar)
Filozofski modul: Transformacije moderne misli - filozofija,
psihoanaliza, kultura (koordinator modula: prof. dr. Rado Riha)
Antropološki modul: Kozmologije, skupnosti, dogodki (koordinatorica
modula: izr. prof. dr. Duška Knežević Hočevar)
Arheološki modul: Tisočletja med Jadranom in Podonavjem (koordinatorica
modula: doc. dr. Jana Horvat)
Jezikoslovni modul: Jezik kot družbena praksa v oblikovanju ideologij,
spomina in identitet (koordinatorica modula: izr. prof. dr. Tanja Petrović)

VLJUDNO VABLJENI.

Vec informacij o študijskem programu najdete na spletnem naslovu:
http://www.ung.si/si/studijski-programi/141113/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit