[SlovLit] JiS 2011/3-4 -- Knjige o koroškem preganjanju in odporu -- TextGrid

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 26 09:26:34 CEST 2012


Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 24. julij 2012 15:31
Zadeva: Kazalo številke 3-4 letnika 56 Jezika in slovstva

Ana Toroš, »Druga materinščina« ali zakaj so nekatere stvari »neprevedljive«
Maja Cafuta, Narativna struktura Kovačičevega romana Deček in smrt
Alenka Žbogar, Metodologija književnodidaktičnega raziskovanja
Jožica Jožef Beg, Osvobodilni tisk za mladino
Barbara Fužir, Ustvarjalna stičišča pisateljic Zofke Kveder in Julke
Hlapec Đorđević: primeri v romanih Hanka in Jedno dopisivanje –
fragmenti romana
Mojca Stritar, Jordi Magrinyà Domingo, Marko Stabej, Slovenščina v
evropskem babilonu: Izkušnje slovenskih poslancev v Evropskem
parlamentu 2004-2009
Darinka Verdonik, Teorija mentalnih modelov v raziskovanju pogovora:
Pot k socio-kognitivnemu modelu pogovora?
Marja Bešter Turk, Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih
ciljev pouka slovenščine
Darinka Verdonik, Marko Stabej: V družbi z jezikom. Ljubljana:
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2010
V branje vam priporočamo

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 25. julij 2012 13:46
Zadeva: 35-ič letos gre rado ...

V petek, 27. 7. 2012 ob 18.30 se bo na farnem trgu (ob slabem vremenu
pa v farni dvorani) v Železni Kapli pričela prireditev Literatura in
kino pod zvezdami. Najprej bo literarna zgodovinarka in politologinja
Judith Goetz predstavila svojo novo – že dvakrat nagrajeno - raziskavo
o koroških slovenskih literarnih delih o preganjanjih in odporu
»Bücher gegen das Vergessen – Kärntnerslowenische Literatur über
Widerstand und Verfolgung«, ki jo je izdala celovška založba Kitab dr.
Wilhelma Bauma.

===

English: http://www.youtube.com/watch?v=kjO9epVZHa0
-- filmček o digitalizaciji kulturne dediščine, napravljen za
spletišče TextGrid (http://www.textgrid.de http://www.textgrid.de/).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit