[SlovLit] 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture -- Re: Kresnik 2012

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jun 29 23:28:31 CEST 2012


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 29 Jun 2012 15:49:38 +0000
Subject: Vabilo na otvoritev 48. seminarja slovenskega jezika,
literature in kulture

Vabimo vas na slavnostno otvoritev 48. seminarja slovenskega jezika,
literature in kulture v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, ki bo v ponedeljek, 2. 7. 2012, ob 20. uri v
Mestnem muzeju (Gosposka ul. 15).

 Prireditev bo odprl predsednik 48. seminarja doc. dr. Aleksander
Bjelčevič, udeležence pa bodo nagovorili tudi predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk, rektor Univerze v Ljubljani red. prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik, župan Mestne občine Ljubljana Zoran
Janković, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport Aleksander Zorn, dekan Filozofske fakultete red.
prof. dr. Andrej Černe, predstojnica Oddelka za slovenistiko red.
prof. dr. Erika Kržišnik, predstojnik Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik red. prof. dr. Marko Stabej. Sledil bo glasbeni
nastop Janija Kovačiča, potem pa bomo skupaj nazdravili začetku
prireditve.

Vabimo vas tudi na predavanja, ki bodo potekala na Filozofski
fakulteti (Aškerčeva 2), in na popoldansko-večerne prireditve. Več o
programu 48. seminarja, letos ubranega na krovno temo Ideologije v
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, je na spletni strani
http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=5&L2_ID=128&LANG=slo, dodatne
informacije damjan.huber na ff.uni-lj.si (041 341 830) ali
mojca.nidorfer-siskovic na ff.uni-lj.si (031 321 809).

===

Iz sobotnega Dela (30. 6. 2012):

Žabotovo nadaljevanje polemike o berljivosti (Delo 27. 6. 2012) ne
prinaša nič novega. Ker ni protestiral ob lanski nagradi Jančarju in
ob letošnji Skubicu, jo bremeni logični nesmisel, da žirija ob
očitanih nejasnih, dvoumnih in nezanesljivih kriterijih vendarle
prihaja do ustreznih odločitev. Ostala bo v spominu zaradi
fantastičnega pričakovanja, naj stroka, to je literarna veda, fiksira
vrednostne kriterije nagrajevanja, ko pa ta ugotavlja kvečjemu njihovo
zgodovinsko spremenljivost.

Sicer pa Žabot tokrat negoduje nad slogom polemike. Nasprotnika uči
lepega vedenja in pozablja, da je s posmehljivostjo začel sam,
pripisujoč žiriji in njenemu predsedniku primitivno razumevanje
kriterija berljivosti in aktualnosti, zaradi česar se je pojavil sum,
da žirija res podeljuje nagrado samo tistim romanom, ki se lahko
izkažejo z veliko izposojo v knjižnicah in se ne dogajajo v
preteklosti. Slabšalni izrazi, ki jih je uporabil pisatelj
(>>trivializacija<<, >>trivialni<<, >>prevzetna, neodgovorna, nestrokovna
domišljavost<<, >>duhovičenje<<, >>populizem<<, >>neumnost<<, >>povprečniški<<,
>>podcenjujoč<<, >>rokohitrski<<, >>potrošniški<<, literarna >>stroka<< in
>>strokovnjaki<< v narekovajih, >>ihtava domišljavost<<), slabo potrjujejo
njegovo namero preseči zajedljivi ton polemike. Glavni razlog zanjo je
bila pač užaljenost, ker ga žirija, slepa za >>presežno vrednost<<
njegovega romana, lani ni uvrstila med finalno peterico. Torej gola
avtorska samovšečnost in napuh. -- miran hladnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit