[SlovLit] Mnenje SdS o NPJP 2012-2016

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 13 17:13:48 CEST 2012


From: "Andrej Šurla" <andrej.surla na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 13 Jun 2012 01:45:14 +0200
Subject: Re: [SlovLit] Mnenje SdS o NPJP 2012-2016
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004143.html)

Spoštovani,

ker je bilo v razmišljanju o Mnenjih o NPJP omenjeno problematično
mnenje o romščini, bi čisto informativno dodal, da trenutno poteka
vsaj en velik projekt pisanja romskega primerjalnega jezikovnega
slovarja (ali vsaj nekakšne primerjalne preglednice pragmatične
frazeologije oz. idiomatike). Vodijo ga na romistiki v Pragi, trenutno
pa so v fazi, ko po številnih romskih skupnostih po menda celi Evropi
sprašujejo, kako se v njihovem govoru pove okoli 1500 povedi, ki naj
bi zajemale za romsko življenje značilne teme in izraze. Ena mlada
praška  raziskovalka je s temi povedmi nedavno tega obiskala
prekmurske Rome. Rezultati bodo, ko bodo zbrani in objavljeni, morda
lahko prispevali tudi materialne argumente za takšno ali drugačno
mnenje o vprašanju, omenjenem v začetku.

Lep pozdrav,
Andrej Šurla

===

From: "Simon Krek" <simon.krek na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 13 Jun 2012 10:02:57 +0200
Subject: RE: [SlovLit] Mnenje SdS o NPJP 2012-2016

Spoštovani,

prejšnjemu sporočilu o romščini dodajam še prevod dela besedila s spletne
strani jezikoslovnega projekta
(http://romani.humanities.manchester.ac.uk/whatis/status/recognition.shtml),
ki ga izvajajo v Manchestru in govori o statusu romskega jezika:

"Evropski svet je prevzel vodilno v vlogo pri procesu zagotavljanja
mednarodnega priznanja Romov. Leta 1981 je Stalna konferenca lokalnih in
regionalnih oblasti pozvala države članice, naj Rome priznajo kot etnično
manjšino in jim zagotovijo "enak status in pravice, kot jih uživajo druge
manjšine, predvsem glede spoštovanja in podpiranja njihove kulture in
jezika" (Resolucija 125 (|98|) o vlogi in odgovornosti lokalnih in
regionalnih oblasti glede kulturnih in socialnih težav prebivalcev
nomadskega izvora). Leta 1983 je Svet za sodelovanje kultur priporočil, "naj
bosta romski jezik in kultura obravnavana in naj se ju upošteva na enak
način kot druge regionalne jezike in kulture ter jezike in kulture manjšin".
Leta 1989 je Svet ministrov za izobraževanje kot svoj cilj razglasil
izdelavo učnih metod in gradiv, ki "upoštevajo zgodovino, kulturo in jezik
Romov in Popotnikov" in spodbujanje raziskav na teh področjih (Resolucija
89/C, 153/025). Leta 1993 je Parlamentarna skupščina Evropskega sveta
pozvala k vzpostavljanju "evropskega programa za študij Romov in
prevajalskega urada, ki je specializiran za ta jezik" ter priporočila, da
"določila o neteritorialnih jezikih, kot jih opredeljuje evropska listina o
regionalnih ali manjšinskih jezikih, veljajo tudi za romske manjšine" (Rec.
1203/1993). Februarja 2000 je Svet ministrov državam članicam priporočil,
"naj države, kjer je prisotna romščina, romskim otrokom zagotovijo možnost
učenja v maternem jeziku" in da "je treba spodbujati udeležbo predstavnikov
romske skupnosti pri izdelavi učnih gradiv o romski zgodovini, kulturi ali
jeziku." (Res. 2000/4).

Romščina ima priznan status, ki izhaja bodisi neposredno (eksplicitna
navedba) ali posredno (z referenco na manjšinske jezike) iz ustav več
evropskih držav, med drugim Makedonije, Avstrije, Finske in Madžarske. V
Evropski listini o manjšinskih in regionalnih jezikih iz l. 1992 je romščina
neposredno navedena kot primer neteritorialnega jezika, pri katerem je
mogoče upoštevati dele Listine. Od osemnajstih držav, ki so ratificirale
Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih, jih deset upošteva
tudi romščino: Avstrija, Finska, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Norveška,
Slovaška, Slovenija in Švedska."

Poleg tega bi želel opozoriti na rezultate slovenskega projekta, v okviru
katerega nastajajo gradiva v romščini:
http://www.khetanes.si/sl-si/produkti/ucna-gradiva.

Lep pozdrav,
Simon Krek

===

From: "Franc Kattnig" <franc.kattnig na aon.at>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 13 Jun 2012 10:48:15 +0200
Subject: AW: [SlovLit] Mnenje SdS o NPJP 2012-2016

Dragi g. Simon Krek,
popolnoma se strinjam z Vami in sem mnenja, da je ta izjava ("romščina ne
obstaja") pravi škandal. Še več: da bi Slovenci, k imajo za mejami rojake,
ki se borijo za obstoj slovenščine že desetletja, celo morali gojiti
solidarnost z preganjanimi Romi po vsem svetu.
Pa nam, ki smo zamejci in zdomci, objava take "narodnostno  kriminalne"
izjave na SlovLitu (!!!) pokvari celotno dobro mišljenje o "matičnih
Slovencih".

Lepo Vas pozdravlja
Franc Kattnig iz Rožeka v Rožu

PS: Pred leti so pri Mohorjevi založbi v Celovcu izdali prvi učbenik
avstrijske romščine "Amen, roman pisinas"!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit