[SlovLit] Poletna šola digitalne humanistike v Leipzigu -- Tržaška cesta -- Koroške -- Red knjig

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Maj 25 22:47:53 CEST 2012


http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/ --
3rd European Summer School in Digital Humanities
"Culture & Technology" , 23.--31. julija 2012, Univerza v Leipzigu.

===

Od: Pablo Juan Fajdiga <pablo-juan.fajdiga na mklj.si>
Datum: 25. maj 2012 11:10
Zadeva: Vabilo

Mestna knjižnica Ljubljana, Slovanska knjižnica,
vas vljudno vabi na odprtje razstave TRŽAŠKA CESTA
30. maja 2012 ob 19. uri v vhodni avli knjižnice na
Einspielerjevi ulici 1 v Ljubljani.

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 25. maj 2012 13:13
Zadeva: izbor zamejskih in čezmejnih prireditev ter objav

To nedeljo, 27. 5. 2012 ob 21.00 si na 1. programu TV Slovenija (v
ponedeljek, 28. 5. 2012 ob 15.50 na na 2. programu TVS) lahko ogledate
nov film scenarista in režiserja Amirja Muratovića o pisatelju Franu
S. Finžgarju. [...]

Pri založbi >>Družina<< v Ljubljani je izšel v novi izdaji klasičen
zgodovinski roman - tudi koroškega - avtorja dr. Metoda Turnška
(1909-1976) Stoji na rebri grad. To je tretja knjiga knjižne zbirke
Turnškova epika, ki jo ureja dr. Milan Dolgan; prvi ponatisnjeni deli
sta bili Božja planina (2009) in In hrumela je Drava (2011). Nova
knjiga na 416 straneh vsebuje tudi spremno študijo ter slikovne
priloge in literarno-zgodovinske opombe. Prizorišča romana so Koroška,
Goriška, Beneška Slovenija ter Oglej in habsburška Evropa 14.
stoletja, pisatelj pa podobno kot v sočasni povesti Božja planina mdr.
popisuje prijazno uporabo slovenščine med vsemi sloji prebivalstva.
[...]

Kot 44. zvezek Zbirke Zgodovinskega časopisa je pravkar izšla knjiga
Herwig Wolfram >>Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch
der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und
Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen<<. Profesor emeritus dunajske
univerze Herwig Wolfram se je ponovno lotil temeljnega vira za
zgodovino vzhodnoalpskega in panonskega prostora v 8. in 9. stoletju
ter ga v veliki meri na novo komentiral in mu dodal komentirano izdajo
pisma salzburškega nadškofa Teotmarja iz leta 900 ter štiri razprave,
ki se navezujejo na zgodovino karolinškega jugovzhoda. Knjiga je
namenjena širokemu krogu raziskovalcev in je zato objavljena v
nemščini. [...]

V torek, 29. 5. 2012 ob 18:00 združenje Trubarjev forum v celovški
kavarni Sever (med Dorotheumom in ostankom starega mestnega obzidja)
vabi na Bibliocafé z naslovom Korošci - Marani?. Predavata Vinko Ošlak
(razlaga pojma Marani in kulturno-zgodovinska primerjava) in Dominik
Kert (Ali velja Jezusovo opozorilo o mlačnih tudi za narodno in
jezikovno vprašanje?), nato pogovor. Več na www.primoztrubar.si .[...]

V torek, 29. 5. 2012 ob 18:00 bosta naš klub in Inštitut za
narodnostna vprašanja soorganizatorja Večera izza kongresa v dvorani
Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. Na
temo >>Ali bo za Slovence spet veljalo ´Samo milijon nas je...?´<< bom
predaval Janez Stergar, pogovor pa bo povezoval dr. Danijel
Grafenauer. Slovenska javnost se pogosto zgraža zaradi raznarodovalnih
pritiskov in upadanja rabe slovenskega jezika in narodne zavesti pri
rojakih v sosednjih državah ter v izseljeništvu. A sedaj v nobeni
državi delež in število tistih, ki se izjavljajo za Slovence po
narodnosti, ne upada tako močno kot prav v matični državi slovenskega
naroda. V Sloveniji delež narodnostno opredeljenih Slovencev pada že
vse od konca druge svetovne vojne, in sicer od 97 % leta 1948 prek
90,77 % leta 1981 na samo še 83,06 % leta 2002.

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev + Inštitut za narodnostna
vprašanja, Ljubljana

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 25. maj 2012 16:44
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni Filozofske fakultete v tem tednu

[...] Roger Chartier, Red knjig. Bralci, avtorji in knjižnice v Evropi
med 14. in 18. stoletjem (Založba Sophia, 2012); Cena: 15,80 EURO (štud.
cena: 13,43 EURO). Vabljeni! -- Knjigarna Filozofske fakultete


Dodatne informacije o seznamu SlovLit