[SlovLit] Mojca Stritar: Korpusi usvajanja tujega jezika

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pet Maj 25 08:53:24 CEST 2012


Tik pred izidom je nova monografija iz zbirke Slavistična knjižnica:
Mojca Stritar: Korpusi usvajanja tujega jezika. Ljubljana: 
Slavistično društvo Slovenije, 2012 (Slavistična knjižnica, 17). 264 
str. ISBN 978-961-6715-10-2.

Knjigo lahko v virtualni obliki prelistate na spletni strani:
http://641.gvs.arnes.si/slaknj.html
oziroma
http://www.calameo.com/read/000889460baa1408d5cae

Iz recenzij:

Avtorica je raziskovalno posegla na dve pomembni področji sodobnega 
slovenističnega raziskovanja, na korpusno jezikoslovje in na 
preučevanje slovenščine kot tujega jezika. Cilj monografije je 
zasnova uravnoteženega, splošneje uporabnega korpusa usvajanja 
slovenščine kot tujega jezika, torej računalniške zbirke besedil 
govorcev, za katere slovenščina ni prvi jezik. V monografiji so 
zajeti vsi koraki oblikovanja korpusa, posebna pozornost pa je 
posvečena prenosniku jezikovne produkcije, velikosti korpusa, 
ciljnemu in izhodiščnemu jeziku, tvorcem besedil, vrsti besedil in 
temi ter kontrolnemu korpusu. Drugi del monografije se osredotoča na 
ključno lastnost, po kateri se korpusi usvajanja ločijo od 
nespecializiranih korpusov, to je označevanje napak v jezikovni 
produkciji. /.../ Delo ima široko potencialno bralstvo, ki sega od 
slovenističnih jezikoslovcev do številne publike učiteljev in 
učiteljev slovenščine v osnovnih in srednjih šolah (saj je npr. 
poglobljen razmislek o razvrstitvi in tipologiji napak pri 
vrednotenju pisne produkcije dragocen in inovativen tudi s stališča 
slovenščine kot prvega jezika), pa tudi drugih ljudi, ki se ukvarjajo 
s šolanjem in poučevanjem v slovenščini. Še posebej dragocena pa je 
monografija za specialno področje slovenščine kot drugega/tujega 
jezika, kjer glede na potrebe opažamo zadnja leta primanjkljaj 
temeljnih znanstvenih del, strokovna publika pa se iz leta v leto 
veča. -- red. prof. dr. Marko Stabej

Mojca Stritar s svojo monografijo Korpusi usvajanja tujega jezika v 
slovenskem prostoru razvija področje korpusnega jezikoslovja, in 
sicer v tistem segmentu, ki je bil do sedaj slabo razvit, tj. v 
segmentu razvoja korpusa za raziskave usvajanja slovenščine kot 
tujega jezika. Jasna umestitev na korpusno jezikoslovno raziskovalno 
področje z namenom njegovega razvoja za slovenščino je usmeritev, ki 
jo lahko samo pozdravimo, še posebej zato, ker je namen njenega dela 
oblikovati celovita merila za oblikovanje in označevanje korpusa 
usvajanja slovenščine kot tujega jezika. -- izr. prof. dr. Vojko 
Gorjanc

Dodatne informacije o seznamu SlovLit