[SlovLit] Vabilo na Parado mladih -- Svetovne književnosti v CLCWeb

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 8 09:14:25 CET 2012


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 6 Mar 2012 09:45:08 +0000
Subject: Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!

Ste ravnokar diplomirali oziroma ste podiplomski študenti? Raziskujete
na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni drugi disciplini
humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če
je tako, vas vabimo k sodelovanju na 48. seminarju slovenskega jezika,
literature in kulture. Tema seminarja je Ideologije v slovenskem
jeziku, literaturi in kulturi (podrobneje na
www.centerslo.net/seminar). Seminar prireja Center za slovenščino kot
drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani; letos poteka od 25. junija/2.-13. julija.
Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je
sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in
spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev.

Ponujamo tri predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni
datum nastopa je 10. 7. 2012. V 15-minutnem predavanju na razumljiv,
argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje
raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo seminarja. Poslušali
vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki.
Predavanje je seveda v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 31. marca 2012 na naslov
damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega
predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O
izboru vas bomo obvestili do 15. aprila 2012. Avtorice in avtorji
sprejetih povzetkov boste morali nato najkasneje do 10. maja 2012
pripraviti besedilo za zbornik (4-5 strani oziroma do 10.000 znakov s
presledki), saj seminarski zbornik izide pred prireditvijo.

Lepo pozdravljeni.

Predsednik 48. SSJLK doc. dr. Aleksander Bjelčevič, strokovna
sodelavca dr. Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan Huber

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2012-March/002933.html
-- poziv k razpravam za posebno številko revije CLCWeb,
Comparative Literature and Culture 15.5 (December 2013,
http://docs.lib.purdue.edu/clcweb), z naslovom World Literatures
from the Nineteenth to the Twenty-first Century, ki jo bo uredil Marko
Juvan. Rok je 31. december, revijo pa indeksira AHCI. Več na
http://isllv.zrc-sazu.si/en/dogodki#v


Dodatne informacije o seznamu SlovLit