[SlovLit] O slovanski mitologiji -- Razpis za MR -- Samuč -- Versita

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Feb 29 07:08:19 CET 2012


V sredo, 29. 2. 2012 ob 19.30 bo v Domu prosvete v Tinjah predavala
dr. Herta Maurer-Lausegger, in sicer na temo >>Mitološko in bajeslovno
izročilo Slovanov.<< 8. 3. 2012 bo sledilo še predavanje
>>Pokristjanjevanje Slovanov in začetki slovenske pisne kulturne
dediščine<<.

 ===

Od: Katja Mihurko <katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si>
Datum: 28. februar 2012 20:26
Zadeva: Razpis za MR (literarne vede) na UNG

Univerza v Novi Gorici je objavila javni razpis za kandidate za mlade
raziskovalce/raziskovalke, tudi za mesto mladega
raziskovalca/raziskovalke na raziskovalnem področju literarne vede
(mentorica: doc. dr. Katja Mihurko Poniž).  Več o razpisu lahko
preberete na spletni strani UNG
http://www.ung.si/si/zaposlitve/id/198540/.

Doc. dr. Katja Mihurko Poniž
dekanja Fakultete za humanistiko
Univerza v Novi Gorici

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 28. februar 2012 22:43
Zadeva: LK, 5. marec
Za: lingvisticnikrozek na googlegroups.com

LK FF v Ljubljani vabi na 975. sestanek v ponedeljek,
5. marca, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju
Filozofske fakultete. Predavala bo Maruška Agrež,
študentka 1. letnika tretje stopnje slovenistike FF.
Tema predavanja: Prevajalski in skladenjsko-pomenski
vidik besed ja, le in samuč v Trubarjevem prevodu
Lutrove Hišne postile. Vabljeni tudi študentje. --
Chikako Shigemori Bučar

===

http://versita.com/Book_Author/Linguistics/ -- Versita, spletno
založništvo prosto dostopnih jezikoslovnih in drugih humanističnih
knjig v angleščini vabi avtorje k prijavi publikacij.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit