[SlovLit] Socialno angažirana književnost -- Slovenski pomenski slovar -- Podoba Trsta v slovenski in italijanski poeziji

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 27 18:38:38 CET 2012


http://www.festival-fabula.org/2012/program/fokus-druzbeno/details/58-angazirana-literatura-na-slovenskem
-- pogovor o "angažirani" literaturi na Slovenskem med prvo in drugo
vojno 6. 3. 2012 ob 17.00, Cankarjev dom, M3,4. Sodelujejo Neva
Šlibar, Miran Štuhec, Alojzija Zupan Sosič, povezuje Urška Perenič:
"Osredotočili se bomo na sam pojem angažirana literatura in
razmišljali o drugih, bolj ali manj ustreznih poimenovanjih za to
književnost. Pri tem bomo osvetlili tudi literarno dogajanje na
Nemškem v tem času in segli v povojna leta in desetletja."

===

From:   "Historicni seminar" <hs na zrc-sazu.si>
Date sent: Thu, 23 Feb 2012 11:17:47 +0100
Subject: Historični seminar ZRC SAZU

HISTORIČNI SEMINAR ZRC SAZU vabi na predavanje
Čemú slovenski pomenski slovar v dobi računalnikov?

Predavanje bo najprej na kratko predstavilo nastanek in pomen
pomenskih slovarjev oz. tezavrov; kako so jih sprejemali sodobniki in
kako jih sprejemamo danes. Opisana bo glavna karakteristika pomenskih
slovarjev kot množice samostojnih skupin pomensko sorodnih besed, v
kateri posamezne skupine niso hierarhično povezane v celostno
strukturo hiperonimskih pomenskih skupin. Združitev pomenskih skupin v
hierarhijo (drevesno ali mrežno) ima svoje dobre, pa tudi nekaj slabih
strani. Glavnina predavanja bo razlaga obstoječe pomenske strukture
slovenskih glagolov ter razlaga njenega razvoja oz. nastanka. Izbira
glagolov kot besedne vrste za izdelavo prototipa pomenskega slovarja
izhaja, prvič, iz glagolske informacijske primarnosti v pomenu
posameznih stavčnih zvez in, drugič, iz relativno obvladljivega
korpusa 15.000 slovenskih glagolov. Pri opisu izbora pomenskih
struktur in njihove hierarhije bo predavanje primerjalo slovensko (A.
Žele), angleško (B. Levin) in nemško (F. Dornseiff) izbiro glagolskih
pomenskih skupin oz. hierarhij. Iz te primerjave sta razvidna namen in
smiselnost predstavljene delitve pomenov slovenskih glagolov. Navedeni
bodo tudi nekateri zanimivejši podatki, pridobljeni iz dosedanje
obdelave. Na koncu bodo nakazane možne smeri nadaljnjega razvoja
pomenske sheme celotnega slovenskega besedišča. Predaval bo prof. dr.
Jure Zupan.

Jure Zupan je na Univerzi v Ljubljani diplomiral iz fizike (1966),
magistriral iz kemije (1969) in doktoriral iz kvantne kemije (1972).
Leta 1963 se je zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan, leta 1974 pa na
Kemijskem inštitutu Ljubljana. Leta 1975 je bil izvoljen za docenta,
leta 1988 pa za rednega profesorja na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani. V letih 2004-2007 je bil minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Samostojno in v soavtorstvu je
s področja kemije in računalništva izdal več monografij pri domačih in
tujih založbah ter objavil več kakor dvesto člankov in razprav v
domačih in tujih revijah. Poleg tega se ukvarja z metodami
računalniške obdelave besedil, zlasti v povezavi z jezikoslovnimi
tehnologijami. Leta 2001 je izdal knjigo Kaj je Prešeren rekel o:
Poezije in konkordance.

Predavanje bo v torek, 28. februarja 2012, ob 11. uri v Mali dvorani
ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje. Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si

===

From: "Rok Žaucer" <rok.zaucer na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 27 Feb 2012 14:29:48 +0100
Subject: Predstavitev monografije "Podoba Trsta in Tržaškega v
slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja"

Univerza v Novi Gorici vabi vse zainteresirane na predstavitev
znanstvene monografije dr. Ane Toroš z naslovom Podoba Trsta in
Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20.
stoletja, ki je ob koncu leta 2011 izšla pri Založbi Univerze v Novi
Gorici. Pogovor z avtorico bo vodil dr. Miran Košuta. Predstavitev
knjige bo 1. marca 2012 ob 17. uri v predavalnici P-7 Univerze v Novi
Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica. Vljudno vabljeni.
(Dodatne informacije o dogodku in monografiji:
http://www.ung.si/si/dogodki/id/198960/,
http://www.ung.si/si/o-univerzi/zalozba/publikacije/)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit