[SlovLit] Predavanja -- Marija Pirjevec Paternu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 20 20:21:01 CET 2012


Od: Hojker, Mihaela <Mihaela.Hojker na ff.uni-lj.si>
Datum: 20. februar 2012 12:44
Zadeva: vabilo na predstavitev knjige Predavanja kot komunikacija;
Kako motivirati in aktivirati študente

Center za pedagoško izobraževanje FF UL vas vabi na
predstavitev nove knjige avtoric ddr. Barice Marentič
Požarnik in dr. Andreje Lavrič Predavanja kot komunikacija:
Kako motivirati in aktivirati študente. Predstavitev bo
potekala v četrtek, 1. marca 2012, od 17. ure v Modri sobi
FF v Ljubljani (5. nadstropje). Predstavitev bo povezovala
prof. dr. Jana Kalin. [...]

O knjigi: V čem so predavanja nenadomestljiva, kako jih oblikovati, da
bomo z njimi čim bolj aktivirali in motivirali študente za poglobljen
študij? Tako predavatelji začetniki kot izkušeni praktiki bodo v
priročniku našli zanimive vsebine, ideje in spodbude, kako na osnovi
predavanj izboljšati študijski proces, kako v večji meri zagotoviti
miselno aktivnost študentov in kako pripraviti predavanja na spletu.
Besedilo temelji na teoretskih ugotovitvah, raziskovalnih rezultatih
in dolgoletnih izkušnjah avtoric ob izvajanju seminarjev za
visokošolske učitelje, na katerih so se številne ideje tudi na novo
rojevale in izpopolnjevale.

===

Od:  <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 20. februar 2012 18:03
Zadeva: za slovlit: Ob robu jubileja Marije Pirjevec Paternu

Praktično istega dne, ko je častna članica Slavističnega društva
Marija Pirjevec Paternu spravila državno odlikovanje predsednika
Danila Türka in sodelovala na predstavitvi Pahorjevega zbornika v
Kopru, je pri tržaški založbi Mladika izšel tudi cvetober njenih
študij in esejev Tržaški književni razgledi s spremno besedo Igorja
Škamperleta in bibliografijo njenega dela (320 str.). Iz zadnje
petletke (1997 - 2011) je odbrala 18 del in jih razvrstila v štiri
razdelke. V prvem so predstavljeni slovenski tržaški književniki 20.
Stoletja, v drugem obravnava narečne literarne ustvarjalca na zahodnem
slovenskem robu. Študije tretjega posegajo na področje stikov z
italijanskim svetom, v četrtem razdelku pa sta analizi Srečka Kosovela
in Lojzke Bratuž ter intervju z lanskim tržaškim Prešernovim
nagrajencem Miroslavom Košuto. Če se upoštevamo še vse ostalo, o čemer
je poročal slovlit ob njenem življenjskem jubileju, ji bo marsikateri
sedemdesetletni vrstnik zavidal njeno energijo in svežino.  -- Zoltan
JAN


Dodatne informacije o seznamu SlovLit