[SlovLit] Diftongi v slovenščini -- Tübingen in Kekčeve poti v sliki

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Feb 7 14:10:35 CET 2012


From: Soli Sethna <sethna na f.email.ne.jp>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 07 Feb 2012 10:41:40 +0900
Subject: Diftongi v Slo jeziku

Vprasanje za glasoslovce glede dvoglasnikov v slovenskem jeziku.
Zasledila sem dve pravili:

1. SP v poglavju Glasoslovje navaja, da slovenski jezik dvoglasnikov (diftongov)
nima, zato jih tudi ne trpi; zatorej pisemo: Austria: Avstrija, Paul: Pavel,
Europa: Evropa, Poseidon: Pozejdon

2. Slovenscina diftonge analizira kot zvezo med kratkim samoglasnikom
in drsnikom.

Zanima me, kateri fonetski prepis je pravilen za naslednje besede:

tvoj /"tvoj/ ali /"tvo:j/
dvanajst /dva"najst/ ali /dva"na:jst/

SP oznacuje poudarjena samoglasnika v obeh besedah kot dolga.

Za vaso pomoc ze vnaprej najlepsa hvala.

Jelisava Dobovsek Sethna

===

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri164/index.html
-- Tübingen, Derendingen itd.
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/003997.html)

http://lit.ijs.si/kekceve.html -- 30 let Kekčevih poti na ljubljanski
slovenistiki.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit