[SlovLit] Proti ukinitvi kulturnega ministrstva -- Nagrada

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 6 13:19:54 CET 2012


From: Marcello Potocco <marcello.potocco na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 06 Feb 2012 12:08:02 +0100
Subject: protestna akcija KOKS, 7. februar ob 18.30

Lep pozdrav, se mi zdi, da nekako zadeva vse nas. Zato prepošiljam naprej.

Na današnjem >>poslednjem posvetu<< KOKS-a pred akcijo smo sprejeli
sklep, da je to prva akcija našega združenja in da se bo dejavnost
nadaljevala, verjetno zaradi grozečih potreb še ves štiriletni mandat.
Predvsem pa pozivamo vse svoje člane, se pravi člane društev, ki so
podpisala izjavo KOKS-a, k skupnemu dejanju:

7. februarja se ob 18.30 čim bolj številno zberemo pred Cankarjevim
spomenikom nasproti glavnega vhoda v CD. Sledi prižiganje čajnih
svečk, ki jih prinesite s seboj. Razdeljene bodo priponke KOKS-a. Ob
19.15 odidemo na zbor v pasažo CD pred spodnji vhod. Naša poklonitev
pesniku in izraz spoštovanja slovenske kulture se zaključi ob 19.55.

Razširite to vabilo med čim več pripadnikov in ljubiteljev slovenske
kulture, bralce, poslušalce, gledalce. Obvestite svoje prijatelje na
Facebooku, Tweetnite.

---

IZJAVA KOKS-A PROTI NAMERI UKINITVE MINISTRSTVA ZA KULTURO RS

Kultura je bila stoletja vir slovenskega obstoja, moči in samozavesti,
h kateremu smo se obračali v največjih nacionalnih stiskah. Kultura je
tudi danes in bo jutri enako pomembna kot vir slovenskega obstoja,
moči in samozavesti, kot ustvarjalka, varuhinja in izraz identitete
naše skupnosti. Z ukinitvijo Ministrstva za kulturo bi se izneverili
ustavni določbi o pomembnosti kulture za ohranitev slovenstva in
oblikovanje in ohranjanje slovenske državnosti. Slovenska kultura zdaj
prvič v samostojni državi izgublja lasten vladni resor in tako se
zabrisuje neposredna politična odgovornost nosilcev oblasti za to
področje. Izgubili bi edino uradno inštitucijo, ki z vso tudi
mednarodno legitimnostjo upravičeno predstavlja slovenski kulturni
prostor, zastopa slovensko kulturo in skrbi zanjo tudi onkraj meja
naše države.

V skupnosti evropskih držav, ki smo se ji pridružili, se je pomen
kulture povečal. Ukinitev bi usodno načela osnovni temelj naše
prepoznavnosti in različnosti in bila dejanje proti zakonsko
utemeljeni civilizacijski in kulturni osmislitvi evropske zveze.
Ravnanje, proti kateremu najodločneje protestiramo, bi kljub
morebitnim nasprotnim zagotovilom imelo negativne in dolgoročne
posledice in storjena bi bila težko popravljiva škoda, prihranka pa ne
bi bilo ali bi bil zanemarljiv.
Zahtevamo, da se samostojno Ministrstvo za kulturo ne ukine.

===

Od: Krakar-Vogel, Boža <Boza.Krakar-Vogel na ff.uni-lj.si>
Datum: 06. februar 2012 12:27
Zadeva: čestitka-slovlit

V imenu Slavističnega društva Slovenije čestitam prof. Mariji Pirjevec
Paternu za prejeto državno odlikovanje Red za zasluge. Podelil ji ga
je 6. 2. 2011 predsednik države dr. Danilo Turk >>za zasluge pri
širjenju slovenskega kulturnega prostora, za pomembne uspehe pri
znanstvenem delu na področju slovenskih literarnih ved in za uspešno
pedagoško delo.<< -- Boža Krakar Vogel, predsednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit