[SlovLit] Fonetična konferenca SLAVIFON

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jan 27 18:47:49 CET 2012


Od: Tivadar, Hotimir <Hotimir.Tivadar na ff.uni-lj.si>
Datum: 27. januar 2012 16:39
Zadeva: Fonetična konferenca SLAVIFON Slovenija 2012

Dragi Miran, dragi kolegi! V priponki pošiljam program Mednarodne
znanstvene fonetične konference in zasedanja Komisije za fonetiko in
fonologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju (Ljubljana, 16.–17.
februar 2012), SLAVIFON Slovenija 2012. Slovenija je v tem letu
gostiteljica zasedanja slovanske komisije za fonetiko in fonologijo,
ki je vsako leto v drugi slovanski državi. Ob zasedanju pa država
gostiteljica oz. člani te komisije tradicionalno organiziramo tudi
fonetično konferenco, katere "zaščitni znak" so predavanja in
razpravljanje v raznih slovanskih jezikih, ne le v jeziku gostiteljice
in globalni angleščini. Prosim za objavo na spletnih straneh oddelka
in na SlovLitu, seveda pa ob tej priložnosti vse kolege slaviste in
sloveniste vabim na to prireditev in fonetična razpravljanja ter
diskusijo. S spoštovanjem in hvaležnostjo, Hotimir

---

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana,
Slovenija, Modra soba, 5. nadstropje
Tema konference:
- Problematika sandhi v slovanskih jezikih
- Aktualna vprašanja fonetike in fonologije v slovanskih jezikih

Četrtek, 16. februarja 2012
9:30–10:00 Prihod in registracija udeležencev – 5. nadstropje FF pred Modro sobo
10:00–10:30 Svečana otvoritev konference, nagovori
10:30–10:50 Irena Sawicka: Sandhi w złożeniach w języku polskim
10:50–11:10 Rastislav Šuštaršič: Tonski potek dopolnjevalnih vprašanj
v slovenščini: ponazoritev z zgledi govornega korpusa GOS
11:45–12:00 Anna Korytowska: Sandhi w wyrazach złożonych w języku macedońskim
12:00–12:15 Lechosław Jocz: Wuwiće mjezysłowneho sandhi w
delnjoserbskich narěčach w 20. lětstotku
12:15–12:30 Agata Trawinska: Unexpected voicelesness in contemporary
polish (Nieoczekiwane ubezdźwięcznienia we współczesnej polszczyźnie)
12:30–12:45 Drago Unuk : Zlogovna meja v slovenskem jeziku
12:45–13:00 Veselinka Labroska: Sandhi во македонските дијалекти /
Sandhi in the Macedonian dialects
13:00–13:15 Ana Zwitter Vitez: Korpus Gos – smo dosegli vrh ali le
prve stopničke?
13:30–14:15 premor za prigrizek (kanapeji, gibanica in pijača)
14:15–14:30 m-r Branislav Gerazov, d-r Zoran Ivanovski: Моделирање на
интонациската структура на македонскиот јазик на ниво на интонациски
фрази,
14:30–14:45 Agata Trawinska: Description of /c/ in polish
(Charakterystyka /c/ w języku polskim)
14:45–15:00 Peter Weiss: Vnašalni sistem ZRCola kot slavistovo orodje
15:00–15:15 Matej Šekli: Tipologija oblikoglasnih premen v praslovanščini
15.15–15:30 Carmen Kenda-Jež: Slovenska narečna fonetična
transkripcija in Slovenski lingvistični atlas
15:30–15:45 Helena Pociechina: Прыклады нерэгулярнасці міжслоўнага
сандхі ў сучасных беларускіх дыялектах
16:45–18:15 samo za člane komisije za fonetiko in fonologijo pri
Mednarodnem slavističnem komiteju ljubljansko zasedanje v hotelu Pri
Mraku
18:30–20.00 večerja Pri Mraku za vse udeležence konference

Petek, 17. februar 2012
9:00–9:15 Vesna Požgaj Hadži, Damir Horga: Govorna disfluentnost u
elektroničkim medijima
9:15–9:30 Hotimir Tivadar: Položaj fonetike in fonologije v slovenskem
jezikoslovju in družbi
9:30–9:45 Andreja Žele: Morfonološka vprašanja novejše slovenske leksike
9:45–10:00 Miško Subotič: QuickSIN test za srpski jezik
10:00–10:15 Silvana Punišič: Dijahrono praćenje interdentalnog
sigmatizma u izgovoru govornika srpskog jezika
10:30–10:45 premor za kavo in rogljičke
10:45–11:00 Katarina Podbevšek, Karolina Vrban Zrinski: Slovenski in
hrvaški odrski govor prve polovice 20. stoletja (primerjava nekaterih
akustičnih lastnosti)
11:00–11.15 Primož Vitez: Fonemski hibrid ali varianta dveh fonemov:
samoglasnik v rimi večer/papir
11:15–11.30 Milena Mileva Blažič: Zven in pomen v mladinski poeziji B.
A. Novaka
11:30–11.45 Tomaž Gubenšek: Poskus metodologije poučevanja izgovora
vokalov v študijskem procesu na UL AGRFT
12:00–12:15 Jože Volk: Smiselni poudarki in stavčna intonacija govora
voditeljice televizijskega dnevnika z gledišča gledališkega lektorja
12:15–12:30 Jelka Stankovič: Idealna govorna realizacija
12:30–12:45 Karmen Brina Kodrič, Hotimir Tivadar: Uporabnost fonetike
pri nejezikoslovnih raziskavah (na primeru petja in glasbe)
12:45–13.00 Urban Batista, Hotimir Tivadar: Vloga fonetike pri
poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika
13:15–13:45 Zaključne misli in odhod na skupno kosilo Pri Mraku

Po kosilu, predvidoma ob 15:00, sledi sprehod po Ljubljani (stara
Ljubljana, RTV Slovenija – ogled studiev ...). Delovni jeziki
konference so slovanski jeziki, pred začetkom konference bodo izdani
tudi povzetki predavanj (tudi v enem od svetovnih jezikov). Na
konferenco ste vsi, ki berete te vrstice, lepo vabljeni, še posebej
vsi zainteresirani fonetiki in raziskovalci ter uporabniki govora. --
V imenu organizatorja član Komisije za fonetiko in fonologijo pri
Mednarodnem slavističnem komiteju, doc. dr. Hotimir Tivadar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit