[SlovLit] V Kopru izšla nova številka Humanističnih paradigem

Vladka Tucovič vladka.tucovic na guest.arnes.si
Sre Dec 14 11:59:27 CET 2011


Študentski svet Fakultete za humanistične študije Univerze na 
Primorskem (ŠS FHŠ UP) je v sodelovanju s Študentsko organizacijo 
Univerze na Primorskem (ŠOUP) izdal drugo številko interdisciplinarne 
strokovne študentske revije Humanistične paradigme, ki je prva 
strokovna študentska publikacija Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem, v kateri so avtorji člankov izključno 
študentke in študentje, praviloma prve ali druge stopnje.

Izpostaviti velja pet literarnovednih in jezikoslovnih prispevkov 
študentk koprske slovenistike, med njimi so nekatere že diplomantke:

- Neva Harc: Ozadje delovanja Revije 57 in Odra 57 ter njuni stiki;
- Martina Rodela: Samuel Taylor Coleridge in Pesem starega mornarja: 
poskus analize slovenskega prevoda Janeza Menarta;
- Bojana Selinšek: Vpliv medijev na socializacijo otrok;
- Maja Smotlak: Vem: pesniki se radi počutijo nerazumljene;
- Tanja Žuvela: Jezkovna integracija odraslih v Sloveniji.

Kot v uvodniku poudarjata urednika, Martina Mravlja in Primož Turk, je 
revija »plod popolnoma prostovoljnega dela študentov, ki so z 
organizacijo, zbiranjem, urejanjem, prevajanjem, oblikovanjem, 
lektoriranjem in končno seveda tudi s pisanjem člankov prispevali k 
vsebini in celostnemu izgledu publikacije. Recenzentsko delo, ki so ga 
prostovoljno opravili habilitirani visokošolski učitelji, predstavlja 
podporo in spodbudo sedanji ter prihodnji generaciji študentov. To je 
predvsem spodbuda k raziskovalnemu delu študentov in objavljanju 
rezultatov, ki bi bila brez prostora za objavo bistveno okrnjena. 
Raziskovanje in pisanje pod budnim očesom strokovnih recenzentov, ki so 
spremljali delo avtorjev, jih usmerjali s konkretnimi pripombami ter jih 
spodbujali k nadaljnjemu raziskovanju, za mnoge predstavlja odskočno 
desko k samostojni raziskovalni poti. Revija nedvomno vpliva na razvoj 
študentov in na njihovo nadaljnjo angažiranost za družbenokritični 
pogled na sodobno in preteklo tematiko s področja humanistike. S tem 
želi revija razvijati intelektualni potencial študentov ter jih 
usmerjati k raziskovanju v najzgodnejših fazah študija. Merilo pri 
pridobivanju novih besedil za objavo je predvsem kvaliteta prispevka, 
cilj publikacije pa gojiti učinkovito komunikacijo s širšo javnostjo, 
saj zajema širok razpon tematik člankov, ki so obenem dostopni 
širšemu krogu bralcev.«

Brezplačne izvode revije je mogoče dobiti v knjižnici Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem (Titov trg 5, Koper), 
naslov uredništva je: publikacija.fhs na gmail.com.

Mag. Vladka Tucovič, Oddelek za slovenistiko UP FHŠDodatne informacije o seznamu SlovLit