[SlovLit] eLex -- Terminologija EU -- Marko Stabej v Beogradu -- Vrednotenje digitalnih raziskav

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 13 15:58:11 CET 2011


From: Iztok Kosem <iztok.kosem na trojina.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 12 Dec 2011 08:29:46 +0000
Subject: Poročilo s konference eLex 2011

eLexicography in the 21st century: New applications for new users /
Elektronska leksikografija v 21. stoletju: nove aplikacije za nove
uporabnike
Bled, 10.-12. november 2011
spletna stran: http://www.trojina.si/elex2011
organizator: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

Konference eLex 2011 se je udeležilo 100 udeležencev z vsega sveta. Na
predavanjih so bili predstavljeni novi slovarji, orodja in viri,
udeleženci pa so razpravljali o temah, kot so slovarska vsebina po
meri posameznih uporabnikov, uporabniško ustvarjena vsebina in kako
zaslužiti z izdelavo (prostodostopnih) spletnih slovarjev. Na okrogli
mizi so povabljeni strokovnjaki predstavili svoje poglede na to,
kakšni bodo slovarji prihodnosti in če jih bomo sploh še poznali pod
poimenovanjem slovarji.

Vabljena predavanja, okroglo mizo in nekatera predavanja si lahko
ogledate na spletni strani Videolectures
(http://videolectures.net/elex2011_bled/).
Konferenčni zbornik je na voljo na
http://www.trojina.si/elex2011/Vsebine/proceedings.html, kjer si lahko
naložite celoten zbornik ali posamezne prispevke.
O konferenci je bil objavljen tudi članek v Večeru
(http://www.vecer.com/clanek2011111505709416), v katerem si lahko
preberete intervju z vabljenim govorcem Michaelom Rundellom, svetovno
priznanim strokovnjakom na področju leksikografije.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili slovenskim sponzorjem,
projektu Metanet in ekipi Videolectures z inštituta Jožef Štefan, ki
so poskrbeli za video snemanje, ter podjetjema Apple (zastopnik Hruška
d. o. o.) in HTC, ki sta posodila tablične računalnike in mobilne
telefone za prikaz slovarskih aplikacij na konferenci.

Iztok Kosem (v imenu organizacijskega odbora)

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 13. december 2011 08:49
Zadeva: LK, 19. december

LK v Ljubljani vabi na 970. sestanek v ponedeljek,
19. decembra, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju
Filozofske fakultete. Predavala bo dr. Tanja Fajfar,
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Tema predavanja: Terminologija v EU ob primerih sodb
Sodišča EU. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Andreja Ponikvar <andreja.ponikvar na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 13 Dec 2011 15:44:11 +0100
Subject: Gostovanje prof. dr. Marka Stabeja v Srbiji

Prejšnji teden je na povabilo Filološke fakultete v Beogradu in
Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji gostoval prof.
dr. Marko Stabej s Filozofske fakultete v Ljubljani.

V sredo, 7. decembra 2011, je v Beogradu sodeloval na okrogli mizi z
naslovom Slovenščina v službi družbe; poleg njega so sodelovali še:
prof. dr. Maja Đukanović, profesorica na Filološki fakulteti v
Beogradu in predsednica Odbora za izobraževanje pri Nacionalnem svetu
slovenske narodne manjšine, dr. Simona Bergoč, vodja Službe za
slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, dr.
Željko Marković, profesor na Filozofski fakulteti v Novem Sadu, in
Polona Lovšin, sekretarka Ustanove patra Stanislava Škrabca.

V četrtek, 8. decembra, je imel prof. Stabej predavanje na Filozofski
fakulteti v Novem Sadu, kjer deluje lektorat slovenščine, naslednji
dan pa še za študente slovenistike na Filološki fakulteti v Beogradu.
Okrogle mize in predavanj se je udeležilo skupaj več kot 150
poslušalcev.

Prof. dr. Marko Stabej se je v času svojega gostovanja srečal tudi z
dekanico Filološke fakultete v Beogradu, se ji zahvalil za podporo, ki
jo Filološka fakulteta nudi slovenistiki (predvsem z nedavnim odprtjem
kabineta in učilnice za slovenščino), pogovarjala pa sta se tudi o
prihodnjem sodelovanju med beograjsko in ljubljansko fakulteto.
Gostovanje smo zaključili s prijetnim druženjem Slovencev in
slovenistov v petek, ko je v Beogradu nastopila in navdušila slovenska
glasbena skupina Melanholiki.

Andreja Ponikvar,
lektorica slovenščine v Beogradu

===

http://www.mlajournals.org/toc/prof/2011/1 -- nekaj prosto
dostopnih člankov pod naslovom Evaluating Digital Scholarship.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit