[SlovLit] Humanistične univerze v krizi -- Slike, Re: Okupacija FF -- SD Nova Gorica

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Dec 11 16:06:04 CET 2011


http://www.lrb.co.uk/v33/n24/keith-thomas/universities-under-attack --
Keith Thomas, Universities under Attack.

http://www.lrb.co.uk/v33/n24/michael-wood/must-we-pay-for-sanskrit
-- Michael Wood, Must we pay for Sanskrit? (London Review of Books
33/24 (15. decembra 2011).

Oba članka govorita o kritičnem stanju britanskih univerz, zlasti
humanistike, podobno kot pred časom pri nas močno odmevno pismo
ameriškega profesorja biologije Gregoryja A. Petska svojemu rektorju
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003625.html). Sta na delu
komercializacija in antiintelektualizem ali gre bolj za preurejanje
razmerij med področji znotraj univerze? Avtor predlaga, naj univerza
ustanovi svet za zaščito univerze, poišče prosvetljenega mecena
in najame PR-podjetje, ki bo skrbelo za ozaveščanje javnosti o
njenem prvem poslanstvu, ki je ohranjanje in reinterpretiranje
kulturne in intelektualne dediščine ter zagotavljanje prostora
za teoretično mišljenje brez ozira na finančne efekte takega
početja.

===

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri163/index.html
-- slovenisti v Hrovači in Velikih Laščah; ljubljanski bron.

http://sl.wikisource.org/wiki/Uporabniški_pogovor:Youtuniverity
-- odmev na okupacijo FF.

===

From: "Sonja Žežlina" <sonja.zezlina na guest.arnes.si>
To: slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 11 Dec 2011 14:54:35 +0100
Subject: POROČILO O DELOVANJU SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA  NOVA GORICA V
ČASU OD 2009 DO 2011

Slavistično društvo Nova Gorica je dejavno preživelo čas od zadnjega
občnega zbora v novembru 2009.

Najodmevnejša dogodka sta bila zagotovo ekskurzija v Sarajevo in 21.
Primorski slovenistični dnevi, vendar pa tudi vse drugo delo ni
zanemarljivo. Leto 2010 je bilo Kosmačevo leto, zato so bile prve
dejavnosti novega odbora posvečene temu jubileju. Sodelovali smo pri
pripravi simpozija o Kosmaču v tolminski knjižnici, veliko časa  smo
posvetili ideji o postavitvi Kosmačevega spomenika v Novi Gorici. Do
realizacije te ideje žal ni prišlo. Začeli pa smo uresničevati zamisel
o meddruštvenem povezovanju, saj so nas aprila obiskali člani SD
Dolenjske in Bele krajine. Dejavno smo se vključevali v družbeno
življenje (naša članica M. Mercina je zasluženo prejela občinsko
priznanje Bevkovo nagrado -  čestitke!), odzivali smo se na dogajanje
v pedagoškem okolju (npr. vsako leto smo posredovali svoje pripombe
komisiji  Cankarjevega tekmovanja), opozarjali na težave stanovskih
kolegov, se trudili za medijsko prepoznavnost (pomena) našega dela ...
Pomemben dosežek je tudi postavitev društvene spletne strani
http://www.sdng.si.

V tem kratkem poročilu ne bom izgubljala besed o izgubljanju časa
zaradi birokratskih neumnosti, s katerimi se mora društvo v teh časih
spopadati, da sploh lahko preživi. Zagotovo pa ni bil izgubljen čas ,
ki smo ga v imenu lepega porabili za skupno dobro, zato naj se ob
izteku svojega predsedniškega mandata zahvalim vsem, s katerimi sem
imela možnost in priložnost sodelovati, posebej še članom IO društva
A. Ogrič, A. Šušmelj, A. Žgur, N. Ivančiču, Z. Božiču, E. Furlan ter
M. Mercina, N. Majcen, A. Špacapan in Z. Janu.

Več o minulem in načrtovanem delu na občnem zboru društva v sredo, 14.
12. 2011, ob 17.00 na OŠ Solkan. Vljudno vabljeni.

Sonja Žežlina, predsednica SD NG


Dodatne informacije o seznamu SlovLit