[SlovLit] Okupacija FF -- Pristop do digitalnih arhivov in literarnoprostorski seminar -- Evroterm

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Nov 29 14:49:25 CET 2011


http://www.delo.si/novice/slovenija/studentje-o-predavanjih-aktivisti-o-problemih.html
-- na Delu mi članka o okupaciji očitno ne bodo bojavili,
so pa poročali o včerajšnji rekonkvisti: na spletu naklonjeno, v
tiskani obliki bolj rezervirano. -- mh

Ob vključitvi simpozija o Dušanu Pirjevcu na program okupatorjev
Filozofske fakultete (zdaj že tržijo zavzeti prostor?) se spominjam
profesorjevega predavanja leta 1973. Vpisan sem bil v prvi letnik
primerjalne književnosti, potem ko sem leto prej še kot kranjski
gimnazijec navdušen zahajal na kulturni maraton na FF, kjer so
odzvanjala in se umirjala revolucionarna dogajanja prejšnjih let. Pred
kateder v nabito polni predavalnici so na začetku večerne ure stopili
trije starejši študentje in prosili profesorja, ki je bil med
navdihovalci in podporniki študentskih protestov, za zaslombo v
kazenskem pregonu, ki so si ga nakopali menda z žalitvijo Zveze
borcev. Po napetem molku je profesor njihovo prošnjo razločno zavrnil,
češ da so šli predaleč, saj so prizadeli njegove vojne tovariše.
Karizmatični profesor je ravnal v imenu zvestobe idealom svoje
generacije in gotovo tudi iz zdrave presoje o nerazumnosti,
neproduktivnosti in neperspektivnosti vztrajanja v konfliktu. Ali
lahko verjamem, da ta anekdota izpred osemintridesetih let ne bo
ostala brez refleksije v razgretih glavah okupatorjev? -- miran

===

http://www.summer.ceu.hu/node/350 -- enotedenski
seminar o dostopu do digitalnih virov v naši bližini:
Policies and Practices in Access to Digital Archives,
The Central European University, 2.--6. julija 2012.

http://hastac.org/opportunities/summer-2012-neh-institute-advanced-topics-digital-humanities-spatial-narrative-and-dee
-- poletni seminar o prostorski literarni vedi v Indianopolisu
(Spatial Narrative and Deep Maps: Explorations in the Spatial Humanities).

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 29. november 2011 08:47
Zadeva: LK, 5. december

LK FF v Ljubljani vabi na 968. sestanek v ponedeljek, 5. decembra, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala bosta
mag. Adriana Krstič in Miran Željko, Sektor za prevajanje, Generalni
sekretariat Vlade RS. Tema predavanja: Evroterm - terminološka zbirka
za prevajalce. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit