[SlovLit] Manj kipov in več narave -- 30. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Nov 14 09:54:31 CET 2011


http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri159/index.html
-- Začne se z jesenskim listjem, konča s sončnim zahodom v Kopru.

http://lit.ijs.si/slov_lit.html -- osveženi seznam slovenskega leposlovja
v angleščini.

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 14 Nov 2011 08:13:50 +0000
Subject: Vabilo na 30. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja

Spoštovani,

prisrčno Vas vabimo na slovesni začetek jubilejnega 30. simpozija
Obdobja z naslovno temo Meddisciplinarnost v slovenistiki, ki bo v
četrtek, 17. 11. 2011, ob 9.30 v Zbornični dvorani glavne stavbe
Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod).

Prireditev, ki jo prireja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
bo odprla predsednica 30. simpozija Obdobja red. prof. dr. Simona
Kranjc, udeležence pa bodo nagovorili tudi rektor Univerze v Ljubljani
red. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, dekan Filozofske fakultete
UL red. prof. dr. Andrej Černe, generalni direktor Direktorata za
visoko šolstvo dr. Stojan Sorčan, predstojnica Oddelka za slovenistiko
FF UL red. prof. dr. Erika Kržišnik in predstojnik Centra za
slovenščino kot drugi/tuji jezik red. prof. dr. Marko Stabej. Sledila
bo glasbena interpretacija pesmi Daneta Zajca v izvedbi Janeza Škofa,
prireditev pa bomo zaključili s predstavitvijo zbornika Obdobja 30.

Prav tako Vas vabimo, da se udeležite predavanj, ki bodo potekala v
prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12).
Program tridnevnega 30. simpozija Obdobja si lahko ogledate na spletni
strani  http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=120&L3_ID=337&LANG=slo,
za dodatne informacije pa smo vam na voljo na e-naslovu
damjan.huber na ff.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 341 830. Kot
poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

Predsednica 30. simpozija Obdobja red. prof. dr. Simona Kranjc,
strokovna sodelavca 30. simpozija Obdobja dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
in Damjan Huber


Dodatne informacije o seznamu SlovLit