[SlovLit] O romanu -- O ljudskem slovstvu v OŠ -- O študentskih nalogah

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Nov 5 09:50:21 CET 2011


Franc Zadravec, Slovenski narodnoobrambni in protivojni roman. Murska
Sobota: Franc-Franc, 2011 (Misel o slovenski besedi). 246 str.

Alojzija Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in
romanu. Maribor: Litera, 2011. 231 str.

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 04. november 2011 22:56

V petek, 4. 11. 2011, je Petra Novak na Filozofski fakulteti, Oddelek za
slovenistiko, uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom
Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in berilih na predmetni
stopnji osnovne šole.

===

http://beta.wikiversity.org/wiki/Uvod_v_študij_slovenske_književnosti_E_2011/12
--
kaj počnejo letos ljubljanski bruci pri Uvodu v študij slovenske književnosti.

http://sl.wikisource.org/wiki/Teksti_za_prvi_letnik_slovenistov_2011/12 --
kaj pretipkavajo letos bruci na Wikiviru; nekateri tudi za višjo oceno
(http://sl.wikisource.org/wiki/Študentsko_popravljanje_za_višjo_oceno).

http://beta.wikiversity.org/wiki/Diplomski_seminar_2011/12 --
kaj počnejo letos študentje na ljubljanski slovenistiki v
literarnovednem seminarju.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit