[SlovLit] Plagiarizem -- 200 let graške slovenistike -- Zgodovina knjige in bralna kultura

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Okt 27 13:40:55 CEST 2011


http://www.commoncraft.com/video/plagiarism --
razlaga plagiarizma, video v angleščini.

http://rccs.usfca.edu/booklist.asp -- ocene knjig o elektronskem publiciranju.

===

From: tjasa alic <tjasaalic na yahoo.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 27 Oct 2011 04:17:01 -0700 (PDT)
Subject: 200-letnica graške slovenistike

V Gradcu smo v petek, 14. 10. 2011, v baročni dvorani graškega
semenišča s svečano prireditvijo obeležili 200-letnico najstarejše
stolice slovenskega jezika. Številne prisotne akademike, politike,
profesorje, dekane, študente ter druge goste iz Avstrije in Slovenije
(z udeležbo so nas razveselile tudi kolegice s Centra za slovenščino
kot drugi/tuji jezik, izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič pa je prišla
tudi v imenu Oddelka za slovenistiko FF UL) je najprej pozdravil
glavni organizator in povezovalec prireditve prof. dr. Ludvik
Karničar, ki je med drugim spregovoril nekaj besed o ustanovitvi
stolice leta 1811, njenem pobudniku in prvem profesorju Janezu
Nepomuku Primicu  ter pomenu tega dogodka za razvoj slovenščine in
celotno slovenstvo. Med govorniki, ki so v svojih govorih z različnih
vidikov osvetlili pomen Gradca za medkulturno in čezmejno sodelovanje
ter njegov prispevek k razvoju slovenskega jezika, so bili novi dekan
humanistične fakultete Univerze v Gradcu prof. dr. Helmut Konrad,
predsednik Avstrijsko-slovenske družbe na Dunaju in bivši avstrijski
notranji minister in minister za znanost dr. Caspar Einem, direktor
Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju dr. Vincenc Rajšp kot
soprireditelj, profesor lani ustanovljene katedre za slovensko
literaturo in kulturo na graški slavistiki prof. dr. Andrej Leben,
akademikinja prof. dr. Zinka Zorko, minister za Slovence v zamejstvu
in po svetu dr. Boštjan Žekš ter evropski poslanec Lojze Peterle.

Profesor Karničar je ob tej priložnosti predstavil še po tiskarskem
črnilu dišeči zbornik lanskoletnega simpozija Graz und Slowenen/Gradec
in Slovenci, ki vsebuje 18 prispevkov o temah, kot so npr. Slovenci
kot profesorji v Gradcu, Gradec in njegov pomen za slovenistiko,
Gradec in slovensko narodopisje, Slovenska društva v Gradcu, Gradec in
Štajerska v slovenskih ljudskih pesmih, Ipavci in Gradec, Škofija
Seckau in Slovenci itd. V počastitev praznovanja je Pošta Slovenije
izdala priložnostno znamko z upodobitvijo notranjega dvorišča stare
jezuitske univerze in Primičevega rokopisa. Ob zaključku prireditve je
častno diplomo prejel odhajajoči dekan graške humanistične fakultete
prof. dr. Gernot Kocher, ki je za slovenščino storil zares veliko, saj
je poskrbel za slovenski kotiček na slavistiki, edino profesuro
slovenistike v Avstriji in tudi odločilno podprl Slovenski znanstveni
inštitut na Dunaju. Priznanje mu je v imenu prirediteljev podelil
prof. Borut Holcman s pravne fakultete v Mariboru. V Gradcu pa se
tokrat ni slišala samo slovenska beseda, ampak tudi slovenska pesem,
saj je slovesnost glasbeno popestril kvintet Smrtnik iz Železne kaple.

Gostje so se po uradnem delu slovesnosti okrepčali s hladnim
prigrizkom in slovenskim vinom. Za prireditev je bilo kar težko zbrati
(skromno) finančno podporo, zato gre posebna zahvala tudi Centru za
slovenščino kot drugi/tuji jezik), ki je prispeval po svojih močeh.
Veseli smo bili velike medijske podpore, tako v Avstriji kot v
Sloveniji (nekaj povezav:
http://delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=karni%C4%8Dar
http://tvthek.orf.at/programs/85528-Dober-dan--Koroschka
http://tvslo.si/predvajaj/predvajaj/200-let-slovenistike-v-gradcu/ava2.119091358/#ava2.119091358).

Lep pozdrav iz Gradca,
Ludvik (Karničar), Kasilda (Bedenk), Tjaša (Alič) in Tatjana (Koren)

===

From: Ines Jerele <Ines.Jerele na nuk.uni-lj.si>
Date: 2011/10/27
Subject: 4. pogovorni večer v NUK Zgodovina knjige in bralna kultura
na Slovenskem (od njenih začetkov do danes)

V sredo, 2. novembra 2011, ob 19. uri vas vabimo v Razstavno dvorano
NUK na večerni predavanji v sklopu cikla z naslovom Zgodovina knjige
in bralna kultura na Slovenskem (od njenih začetkov do danes).

Gostili bomo red. prof. ddr. Igorja Grdino in doc. dr. Aleša Gabriča.
Posvetili se bomo raziskavam s področja razvoja slovenske bralne
kulture od reformacije pa vse tja do 20. Stoletja. Bralne navade
Slovencev so se, podobno kot pri sosednjih narodih, skozi čas korenito
spreminjale. Predvsem se je spreminjal delež pismenega prebivalstva,
ki je sicer počasi, a s stoletji zagotovo naraščal. Posebno mesto v
razvoju pismenosti je pripadalo meščanski bralni kulturi, kateri se
posvečata tudi naša gosta.

Z red. prof. ddr. Igorjem Grdino bomo iskali odgovore na vprašanja o
tem, koliko knjig je (bilo) mogoče prebrati v življenju in v kakšnem
jeziku. Svoje ugotovitve nam bo profesor in znanstveni svetnik na ZRC
SAZU podal tudi v kontekstih slovenskih nacionalističnih ideologij.
Ddr. Grdina raziskuje predvsem zgodovino in književnost 19. in 20.
stoletja na Slovenskem. Njegov opus obsega znanstvene monografije,
separate ter številne znanstvene in strokovne članke.

Večer bomo nadaljevali s pregledom socialne konotacije meščanskih
bralnih navad. Obravnavali bomo prehod od branja kot razvedrila elite
do branja kot splošne dobrine. Ob tem nam bo doc. dr. Aleš Gabrič
orisal tudi medsebojne vplive med naraščanjem pismenosti, knjižne
ponudbe in mreže knjižnic v 20. stoletju. Dr. Gabrič je raziskovalec
na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani in predavatelj na
Fakulteti za družbene vede UL. Raziskuje novejšo slovensko kulturno in
politično zgodovino. Je avtor številnih člankov, znanstvenih
monografij in učbenikov.

Večer bo povezovala Ines Jerele. Vljudno vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit