[SlovLit] Odprti pristop in licenca Creative Commons -- Europhras v Mariboru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Okt 26 15:04:49 CEST 2011


http://dissertationreviews.org/ -- Dissertation Reviews, spletišče za
povzetke neobjavljenih disertacij.

http://www.oapen.org/home -- 60 prostodostopnih knjig s področja literarnih ved.

http://openhumanitiespress.org/ -- Open humanities Press.

http://www.openedition.org/6747 -- literarnovedni naslovi pri francosi
Openedition, mdr. ima revijo Slavica bruxellensia.

Licenca Creative Commons (CC) (http://creativecommons.si/ in
http://creativecommons.org/), ki namesto varovanja/zaščite
poudarja duh proste dostopnosti intelektualnih proizvodov, vedno
uspešneje nadgrajuje in nadomešča restriktivni copyright.
Uporabljajo jo evropska knjižnica Europeana, Flickr (200 mio
fotografij), YouTube, Brazilija in Nova Zelandija dajeta pod
licenco CC v prost dostop vsa dela, ki jih je financirala vlada ... -- mh

===

From: info Europhras <info na europhrasmaribor.si>
Date: Wed, 26 Oct 2011 14:51:28 +0200
Subject: Vabilo na konferenco EUROPHRAS 2012

Pomembno mednarodno frazeološko prireditev - konferenco EUROPHRAS, ki
jo vsako drugo leto v sodelovanju z združenjem EUROPHRAS organizirajo
evropske univerze, bo naslednje leto od 27. do 31. 8. 2012 gostila
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Slovenija). Konferenca je
uvrščena v uradni program Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.
Namenjena je vsem, ki se raziskovalno in strokovno ukvarjajo s
frazeologijo posameznih jezikov, njena vodilna tema pa so raznoliki
odnosi med kulturo in jezikom.

Konferenca ima naslednja področja in teme: (1) Frazeologija in kultura
(kulturnozgodovinski in kulturološki vidiki, frazeologija v
literaturi, medijih, vizualni umetnosti, filozofiji, teologiji); (2)
Frazeologija in simbol (pomensko-simbolni vidiki, simbolika in
metaforika frazeološkega izražanja); (3) Frazeologija v medjezikovnih
in medkulturnih stikih (kontrastivni, medkulturni, translatološki
vidiki); (4) Frazeologija v slovarju in korpusu (slovar kot kulturna
praksa, leksikografska in korpusna obravnava frazeologije); (5)
Frazeologija v izobraževanju (didaktika poučevanja in učenja
frazeologije maternega in tujih jezikov, učna gradiva, spletna učna
okolja).

Konferenčni program bo potekal v obliki plenarnih predavanj, sekcij,
delavnic ter knjižnih, projektnih in plakatnih predstavitev.

Prijava prispevka je do 31. 12. 2011 možna s spletno prijavnico
(www.europhrasmaribor.si ). Konferenčni jeziki so nemščina,
angleščina, francoščina, španščina in slovenščina, jeziki povzetkov pa
nemščina, angleščina in slovenščina. Predlogi prispevkov bodo
recenzirani, o recenzentski oceni in vključitvi v program konference
bodo prijavitelji obveščeni najpozneje do 1. 3. 2012.

Kotizacija znaša 180 EURO (plačano do 1. 4. 2012), 200 EURO (plačano do 1.
8. 2012), 220 EURO (plačano po 1. 8. 2012 ali na konferenci).

Več informacij najdete na spletnem naslovu http://www.europhrasmaribor.si.

Vabljeni!  Izr. prof. dr. Vida Jesenšek, vodja konference


Dodatne informacije o seznamu SlovLit