[SlovLit] Prostor v slovenski literarni kulturi -- Izza meje -- Antični miti v besedi ...

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Okt 14 11:44:58 CEST 2011


Na http://anterotesis.com/wordpress/dh-gis-projects/ je seznam desetin
prostorsko profiliranih humanističnih projektov po svetu. Postavil ga
je z licenco "copyleft" John Levine in sporočil njegovo lokacijo preko
diskusijske skupine Humanist
(http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2011-October/002508.html).
Vanj je vključen tudi slovenski projekt o prostoru v slovenski
literarni kulturi, ki ga vodi Marko Juvan, in sem njegov opis dan prej
postavil na Wikiverzo
(http://beta.wikiversity.org/wiki/Literatura_in_prostor). Takole ga
označi: "Space of Slovenian Literary Culture: Project in the planning
stages, examining Slovenian writing, 1780-1940. Has a very useful
overview of literary mapping."

===

From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: 2011/10/13
Subject: jesenski pehar zamejskih in čezmejnih novic

V petek, 14.10.2011 ob 16.00 bo v baročni dvorani semenišča v
štajerskem Gradcu (Bürgergasse 2) slovesnost ob 200-letnici
najstarejše stolice slovenskega jezika. Pod moderacijo prof.dr.
Ludvika Karničarja bo spregovorila vrsta uglednih govornikov, mdr.
tudi predsednik dunajske Avstrijsko-slovenske družbe dr. Caspar Einem,
direktor Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju (ki ga pravkar
mečejo iz Knafljeve hiše…!) doc.dr. Vincenc Rajšp, koroški rojak
prof.dr. Andrej Leben ter minister akademik prof.dr. Boštjan Žekš.
Predstavili bodo novi zbornik »Graz und Slowenen / Gradec in Slovenci«
ter priložnostno znamko Pošte Slovenije. Za glasbeni okvir po poskrbel
Kvintet bratov Smrtnik z Obirskega. Informacije in prijave na
ludwig.karnicar na uni-graz.at .

V soboto, 15.10.2011 od 9.30 do 13.30 bo v večnamenski dvorani v
Špetru v Beneški Sloveniji (Ul. Klančič 1) posvet o dvojezičnem in
večjezičnem izobraževanju, kjer bodo svoje teoretične poglede in
izkušnje mdr. predstavili slovenski šolski minister Igor Lukšič, Mojca
Božič (Bruselj), Miriam Simiz (Špeter), Miha Vrbinc (Celovec),
Rosemarie Crazzolara (Bocen) in Sergio Crasnich (Koper).

V ponedeljek, 17.10.2011 ob 11.00 bodo v celovški Tischlerjevi dvorani
(v Mohorjevi hiši) predstavili tri nove knjige rojakov iz Italije:
Vilma Purič, Pesniki pod lečo, Rudolf Klinec, Dnevniški zapisi
1943-1945 ter Alessandro Oman, Naša špraha – Ziljsko narečje iz Ukev /
Dizionario zegliano di Ugovizza.

 ===

From: "Sonja Weiss" <sonja.weiss na siol.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 14 Oct 2011 10:25:46 +0200
Subject: Vabilo na 3. Grošljev simpozij

Vljudno vas vabimo na 3. Grošljev simpozij z naslovom Antični miti v
besedi, podobi in zvoku, ki ga organizira Društvo za antične in
humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Občino Kamnik,
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Znanstvenoraziskovalnim
centrom SAZU. Dogodek bo potekal v soboto, 22. oktobra 2011, v hotelu
Malograjski dvor, Maistrova ulica 13, Kamnik (v starem jedru, nasproti
glavne avtobusne postaje).

Janja Žmavc, predsednica DAHŠ
Nada Grošelj, Stanko Kokole, Marjeta Šašel Kos, Metoda Kokole,
organizacijski odbor Grošljevega simpozija 2011

22. oktober 2011 Hotel Malograjski dvor, Kamnik
9:30 · sprejem udeležencev, pozdravni nagovor (Kajetan Gantar, SAZU)
10:00 · Barbara Šega Čeh (FF UL): Izrazne možnosti slovenskega
heksametra v prevodu Ovidijevih Metamorfoz
10:25 · Bojan Djurić (FF UL): Mitološki prizori med Norikom in Panonijo
10:50 · Katarina Šmid (UP ZRS in UP FHŠ): »Po kopnem in morju pot je
zaprta – nebo je odprto . . .«: Ikarjev lik na nagrobnih spomenikih
Norika in Panonije
11:30 · Stanko Kokole (FF UL in UP ZRS): Keltski Cernun ali grški
Aktajon v ruralnem zakotju province Panonije?
11:55 · Marjeta Šašel Kos (ZRC SAZU): Carnaria: praznik boginje Karne
12:20 · Katja Hrobat Virloget (UP ZRS in UP FHŠ): »Poljubiti Babo«: o
slovanskih in predslovanskih ritualnih praksah

15:30 · Monika Osvald (samost. raz.): Io, Argos, Hermes in siringa:
primer vpliva Ovidijevih Metamorfoz na rimsko slikarstvo
15:55 · Barbara Murovec (ZRC SAZU in FF UM): Alegorično-mitološke
upodobitve elementa Voda: freske v slavnostni dvorani gradu Brežice in
njihov literarno-likovni kontekst
16:20 · Tine Germ (FF UL): Narcisove metamorfoze v slikarstvu
simbolizma in nadrealizma: Gustave Moreau in Salvador Dalí
18:00 · Metoda Kokole (ZRC SAZU): Opera Euridice Giulia Caccinija: dva
(?) izvoda partiture v ljubljanski stolnici ok. leta 1620
Odlomke iz opere bosta izvedla Barbara Tišler (sopran) in Tomaž Sevšek
(čembalo).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit