[SlovLit] Simpozij o Pohlinu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Okt 5 15:33:27 CEST 2011


From: Orel, Irena <Irena.Orel na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/10/5

20. oktobra 2011 Vas vabimo na mednarodni simpozij
JEZIKOVNO IN JEZIKOSLOVNO DELO O. MARKA POHLINA
(1735–1801): Novi pogledi na filološko zapuščino začetnika
slovenskega knjižnega preroda (Ob osemdesetletnici prof.
dr. Martine Orožen in petinosemdesetletnici akad. prof. dr.
Jožeta Toporišiča), ki bo od 9.00 do 18.00 ure v Zbornični
dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12.

9.00-10.00	Slovesni začetek
            Marko JESENŠEK: Ob življenjskem jubileju red.
prof. dr. Martine Orožen.
            Janez OREŠNIK: O akademiku Toporišiču in njegovem času
10.30-11.00 	Martina OROŽEN: Marko Pohlin- tolmač Tschupickovih prideg
na nedele zhes zelu lejtu
11.00–11.15 	Peter SCHERBER: Marko Pohlin in novodobna tradicija »obramb jezika«
11.15–11.30	Igor GRDINA: Od Kranjca do Slovenca
11.30–11.45 	Marko SNOJ: Pèrla
12.00-12.15	Gerhard NEWEKLOWSKY: Pohlinova in Gutsmanova slovnica
12.15–12.30	Jasna HONZAK JAHIĆ: Pohlinov sodobnik J. V. Pohl
(1720-1790) in njegov delež pri razvoju bohemistike
12.30–12.45	Luka VIDMAR: Pohlinov prevod Gellertovih Pisem
12.45–13.00	Teodor DOMEJ: Pokrajinskost in nadpokrajinskost pisne
slovenščine na Koroškem v Pohlinovem času
15.00–15.15	Majda MERŠE: Pohlinov trijezični slovar z vidika tradicije
in sočasne jezikovne rabe
15.15–15.30	France NOVAK: Večpomenskost v Pohlinovem slovarju Tu malu
besediše treh jezikov iz 1781
15.30–15.45	Irena STRAMLJIČ BREZNIK: Samostalniška tvorbena (a)tipika
Pohlinovega Besedisha za imena oseb
15.45–16.00	Matej ŠEKLI: Zgodovina obravnave zloženk v slovenščini od
Pohlina dalje (skladenjski, oblikovni, pomenski vidik).
16.15–16.30 	Andreja ŽELE: Pohlin o/v slovenski skladnji
16.30–16.45	Andreja LEGAN RAVNIKAR: Slovensko strokovno izrazje in
jezik v Pohlinovem delu Kmetam za potrebo inu pomoč (1789)
16.45–17.00	Milena Mileva BLAŽIĆ: Podoba otroka pri Pohlinu
17.00–17.15 	Irena OREL: Pohlinov jezik od A do Ž: od Abecedike
(1765) do Bukev za brati inu moliti slavenskem žovnirjam (1799)
	        Marko JESENŠEK: Jezikovni pogledi štajerskih in
prekmurskih razsvetljencev
18.00	    SPREJEM V MESTNI HIŠI (Mestni trg 1, Rdeča dvorana)

V avli Filozofske fakultete bo ob 13.00 ob 80-letnici
red prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. red.
prof. dr. Jožeta Toporišiča otvoritev razstave njunih del.

Vodja simpozija red. prof. dr. Irena Orel, Oddelek za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani


Dodatne informacije o seznamu SlovLit