[SlovLit] Spletni slovar frazemov -- 200 let graške slovenistike -- Bralna značka in teden otroka

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Sep 28 12:57:44 CEST 2011


From: mojca zorko <mojca.zorko na gmail.com>
To: forum_prevajalcev na gabrijelcic.org, slovlit na ijs.si
Date: Wed, 28 Sep 2011 10:11:33 +0200
Subject: Spletni angleško-slovenski slovar frazemov

Kolegica za doktorat dela spletni angleško-slovenski slovar idiomov.
Zaenkrat je še v fazi zbiranja slovenskih in angleških frazemov,
slovar pa za zdaj zajema samo razlage. Če ima kdo veselje prispevati
kak frazem, se vključiti v debato ali rabi pomoč pri razlagi frazema, se
lahko oglasi na strani http://www.projectidiom.com/ oziroma
http://www.facebook.com/ProjectIdiom.
Vsaka pomoč je dobrodošla in zaželena ;)

Lep pozdrav,
Mojca Zorko

===

From: Alič, Tjaša
Sent: Tuesday, September 27, 2011 1:26 PM
Subject: vabilo na 200-letnico

200-letnica najstarejše stolice slovenskega jezika v Gradcu,
petek, 14. X. 2011 ob 16:00, Semenišče, Baročna dvorana,
8010 Graz, Bürgergasse 2.

Pozdrav in moderacija predstojnik slavistike Ludwig Karničar,
rektorica Christa Neuper, dekan Helmut Konrad, Martin Titz,
Caspar Einem, Vincenc Rajšp, Andreas Leben, Zinka Zorko,
Boštjan Žekš.

Predstavitev zbornika Gradec in Slovenci
Predstavitev posebne poštne znamke PTT
Glasbeni program [...]

Veselimo se Vaše navzočnosti in prosimo za odgovor na
ludwig.karnicar na uni-graz.at

===

From: Bralna značka <info na bralnaznacka.si>
Date: 2011/9/28
Subject: Simpozij Živo branje, dramatičnost interpretacije

VABILO na simpozij Živo branje, dramatičnost interpretacije,
petek, 14. oktobra 2011, v prostorih Pošte Slovenije, Čopova 11, Ljubljana.

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS v sodelovanju z revijo Otrok in
knjiga in ob finančni podpori Javne agencije za knjigo RS pripravlja
enodnevni simpozij Živo branje, dramatičnost interpretacije.

Vsebinska zasnova strokovnega simpozija o (glasnem) branju je nastala
na podlagi spoznanj o raznovrstnosti branja. Če naj bi mentorsko delo
in prizadevanja za razvijanje bralne kulture in bralnih zmožnosti med
mladimi res zaživela kot zanimiv bralni dogodek, je smiselno posebno
pozornost posvetiti različnim vrstam skupnega branja, in sicer v
povezavi z raznovrstnimi besedili (npr. poezijo, ljudskim
pripovedništvom, dramatiko).

Seminarske podteme bodo obravnavale naslednja vprašanja:
*	Katere vrste branja so povezane z literarnoestetskim doživetjem?
*	Katera temeljna načela govorne interpretacije lahko mentorji
vključujejo v delo z mladimi bralci?
*	Kdaj je pedagog - ob tem, da bere sam - tudi interpret književnega besedila?
*	Katera so temeljna izhodišča ustrezne in motivacijske govorne
nadgradnje zapisanega besedila?
*	Kaj pomeni (po)ustvarjalno branje besedila, katera besedila so za to
najbolj primerna?
*	Kakšne so praktične izkušnje z glasnim in interpretativnim branjem
mladinskih književnih del?

Vsebinsko je projekt zasnoval univerzitetni profesor in sedanji
predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS
dr. Igor Saksida, ki bo simpozij tudi vodil. Simpozij je namenjen
vsem, ki se ukvarjate s posredovanjem mladinske književnosti.

8.00-8.30 Prihod in prijava udeležencev
9.00-10.30 Marta Strahinić: Romi, povabljeni v knjižnico (projekt je
dobil evropsko nagrado IDEC)
Mateja Jakoš Vasle: Nastop učencev z interpretativnim branjem pesmi
mag. Neža Rojko: Kako smo kaj z našim glasom? Uvod v nego glasu in
kulturo govora
11.00-12.30 dr. Katarina Podbevšek: Pedagog - tudi >>interpret in igralec<<?
dr. Dragica Haramija: Sodobna otroška in mladinska književnost, ki
omogoča zanimivo (govorno) poustvarjanje
dr. Igor Saksida: Od samotnega do >>provokativnega<< branja poezije
12.30-12.45 Predstavitev programov Mladinske knjige Založbe d.d.
12.45-14.30 Odmor za kosilo oz. občni zbor Društva Bralna značka
Slovenije - ZPMS
14.30-16.30 mag. Anja Štefan: Govoriti tako, da poslušalec prisluhne
Ida Mlakar: Pripovedovanje v knjižnici
Tone Partljič: Branje dramskega odlomka ali prizora
Živana Safran: Prevajalske igrice pri pouku slovenščine

===

From: Iris Furlan <iris.furlan na zpms.si>
Date: 2011/9/28
Subject: konferenca za novinarje ob TEDNU OTROKA 2011

Vljudno vas vabimo na  konferenco za novinarje ob TEDNU OTROKA 2011
POJDIVA S KNJIGO V SVET, ki bo v ponedeljek, 3. 10. 2011, ob 11.00 uri
v prostorih Zveze prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana.
Konference se bodo udeležili mag. Franc Hočevar, predsednik ZPMS,
dr. Igor Saksida, predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in
Samo Roš, član uprave Leka.

Majda Struc, Zveza prijateljev mladine Slovenije
http://www.zpms.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit