[SlovLit] Kongres v Mariboru - izjava za medije

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Sep 28 11:22:33 CEST 2011


Izjava za medije o Slovenskem slavističnem kongresu Maribor 2011:

Slovenski slavistični kongres je osrednja vsakoletna prireditev Zveze 
društev Slavistično društvo Slovenije, temeljni in najširši 
znanstveni in strokovni sestanek strokovnjakov s področja slavistike 
in slovenistike v Sloveniji, ki zajema naš celoten kulturni prostor. 
Namenjen je izmenjavi, preverjanju in širitvi znanstvenih spoznanj, 
ki so plod izvirnega raziskovalnega dela na področju jezikoslovja in 
literarne vede, sega pa tudi na sosednja področja kulturologije in 
specialne didaktike, brez katerih si ni mogoče predstavljati  
interdisciplinarno razširjene sodobne slovenistike/slavistike niti 
uspešnega poučevanja slovenščine na vseh ravneh izobraževanja. 

Slovenistiko v Sloveniji je potrebno razumeti kot temeljno disciplino 
v slovenskem nacionalnem interesu, raziskovalna središča v Sloveniji 
pa kot svetovna središča za raziskovanje in poučevanje slovenističnih 
in primerjalno slavističnih vsebin. Upoštevajoč to samopodobo bo novi 
ciklus slavističnih kongresov predstavil nova središča 
slovenistike/slavistike v Sloveniji, ki so nastala na univerzah zunaj 
Ljubljane. Temeljni cilji kongresa imajo vsako leto specifike glede 
na osrednjo temo. V letu 2011 bo to predstavitev mariborske 
univerzitetne slovenistike/slavistike in njenih odsevov v slovenski 
in mednarodni prostor, podrobnejši cilji pa naslednji:

1. predstavitev najnovejših znanstveno raziskovalnih dosežkov iz 
delavnic vrhunskih strokovnjakov Univerze v Mariboru s področja 
jezikoslovja, literarne vede in specialne didaktike;

2. predstavitev znanstvenih in strokovnih publikacij v zadnjem letu;

3. predstavitev specialno didaktičnih raziskav s tematiko učnih težav 
v razvijanju sporazumevalne kompetence pri dijakih v programih 
strokovnega in poklicnega izobraževanja;

4. razpravljanje o odprtih vprašanjih lektorstva;

5. predstavitev aktualnih raziskav s področja širše slavistike ter 
slovensko-slovanskih kulturnih stikov;

6. razpravljanje o aktualnih vprašanjih slovenščine v javnosti, 
posebno na področju izobraževanja;

7. predstavitev najboljših diplomskih nalog študentov 
slovenistike/slavistike v vseh slovenskih univerzitetnih središčih v 
zadnjih dveh letih;

8. predstavitev naravne in kulturne dediščine in sedanjega kulturnega 
utripa Maribora in okolice.

Pri tč. 1 so predvidena plenarna predavanja, pri drugih večinoma 
sekcijski prispevki z diskusijo med udeleženci, vprašanja slovenščine 
v javnosti in deloma tudi lektorske teme pa bodo obravnavane v obliki 
okrogle mize.

Kot novost bomo v posebni sekciji organizirali predstavitve 
najboljših diplomskih del študentov vseh slovenskih 
slovenistik/slavistik v zadnjih dveh letih. Na ta način želimo 
nagraditi najbolj prizadevne študente, njihovemu delu omogočiti širšo 
prepoznavnost, udeležencem pa informacijo o rasti strokovnega 
podmladka.

Na slavističnih kongresih vedno sodelujejo najeminentnejši 
strokovnjaki, je prostor razkrivanja raziskovalnih novosti in visoko 
strokovne ter demokratične diskusije s strokovnim zaledjem, kakršnega 
ne ponuja sicer noben drug slavistični shod. Kongresnikom želimo na 
srečanju predstaviti raziskovalne dosežke slavistike in slovenistike 
na mariborski univerzi od njenih začetkov do danes, njihove 
podobnosti in razlike ter sožitja in razhajanja z dognanji 
strokovnjakov iz drugih slavističnih univerzitetnih središč in 
njihovo implementacijo v širšo strokovno prakso. Zaradi kakovostnih 
vsebin, predstavljenih dognanj in znanstvene podkovanosti referentov 
in drugih sodelujočih je pričakovati, da bo tudi mariborski kongres 
Slavističnega društva Slovenije potrdil sloves najpomembnejšega 
letnega zborovanja slovenskih slavistov in slovenistov.


Ljubljana, 6. september 2011

red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, predsednica Slavističnega društva 
Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit