[SlovLit] Novo na dLibu in na Wikiviru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Sep 17 09:32:29 CEST 2011


http://www.dlib.si -- časnik Domovina 1918--1941 ima v podlistku tudi nekaj
slovenskih literarnih raritet, npr. povesti Jožefa Urbanije (Soteščana) in
Velika ljubezen: Roman iz preteklih dni (začenši s št. 33 letnika 1936 --
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZOT4DHT7 in s koncem v
16. št. 1937 -- http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ESCZ6E0S), ki
ga je pospisal psevdonimni Tone Brdar (vendar najbrž ne Edvard Kardelj,
ki je uporabljal podoben psevdonim Tone Brodar). Jih bomo izpisali za
postavitev na Wikiviru.

===

Zanemarili smo poročanje o sveže popravljenih besedilih na Wiviru. V zadnjih
dveh mesecih so tam v okviru projekta Slovenska leposlovna klasika
(http://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika)
na novo:

Hinko Dolenc, Spomini o cirkniškem jezeru
Anton Ukmar, Veliki greh
Fran Zbašnik, Žrtve
Fran S. Finžgar, Srečala sta se
Fran S. Finžgar, Nagrobnica izgubljenemu raju
Janko Kersnik, Dva adjunkta
Janez Mencinger, Mešana gospoda
Ivan Kavčič, Slike iz rudarskega življenja
Josip Wester, Tri pisma o Bosni
Valentin Mandelc, Tihotapec
Ivan Štrukelj Prve hiše
Jože Krivec Pot navzdol
Ivan Štrukelj Zmota in povrat
Jože Krivec Dom med goricami
Josip Premk Krona v višavi
Mimi Malenšek, Marija Taborska
Franc Malavašič, Krivica za krivico
Joža Lovrenčič, Publius in Hispala (LZ)
Josip Stritar, Josip Jurčič
Josip Vošnjak, Na Silvestrov večer 1883. leta
Janez Trdina, Verske bajke na Dolenjskem
Ivan Tavčar, Med gorami: Podobe iz I. pogorja
Janez Zalokar, Umno kmetovanje in gospodarstvo
Josip Stritar, Dunajski soneti
Ivan Tavčar, Izza kongresa
Ferdo Kozak, Pariz
Josip Vošnjak, Odlomki iz človeške tragikomedije
Ferdo Kočevar, Kupčija in obrtnija
Fran Zbašnik, Na krivih potih
Fran S. Finžgar, Kvišku
Fr. Šuklje, Nicolo Machiavelli in knjiga
Anton Janežič, Anton Janežič, učitelj na višjej realki
Maks Pleteršnik, Špijonova usoda
Fran S. Finžgar, Iz modernega sveta
Emil Korytko Şlovénşke péşmi krajnskiga naróda
Heinrich Zschokke, Zlata vas
Anton Ingolič Zemlja in ljudje
Joža Vovk Visok obisk v Zaplankah
Joža Vovk Zajčja nadloga v Zaplankah
Joža Vovk Pijani vrag v Zaplankah
Ivan Tavčar Mrtva srca
Slavko Savinšek V goliških plazovih

... in še kaj.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit