[SlovLit] Slovarski portal Termania -- Nacionalni program jezikovne politike

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Sep 14 12:35:32 CEST 2011


Od: Amebis, d.o.o., Kamnik <info na amebis.si>
Datum: 13. september 2011 19:39
Zadeva: Novo iz Amebisa - brezplačen slovarski portal Termania

Novo iz Amebisa: Brezplačni slovarski portal Termania združuje
izkušnje in najboljše lastnosti ASP32 slovarjev http://www.termania.net.

Registriranih uporabnikov naših slovarjev ASP32 že kar nekaj časa
nismo obveščali o novostih in spremembah. Ker se je v vmesnem času
nabralo dosti korenitih novosti, to prakso sedaj spreminjamo. Če naših
obvestil ne želite prejemati, se v spodnjem delu tega sporočila lahko
odjavite iz seznama prejemnikov obvestil.

V podjetju  Amebis smo pripravili novost na področju slovarjev -
brezplačni slovarski portal Termania (http://www.termania.net).
Termania združuje izkušnje in najboljše lastnosti naših še vedno
najbolj aktualnih slovarjev ASP32. Termania je narejena s ciljem, da
postane osrednje mesto splošnih in terminoloških slovarjev za
slovenščino, kasneje pa tudi za druge jezike. (Terminološki oz.
področni slovarji so slovarji, ki pokrivajo specifično področje, npr
medicino, metalurgijo ...)

Prednosti portala Termania:

  Slovarji različnih tipov (enojezični in večjezični, splošni,
terminološki ...) in struktur (različne zgradbe gesel) so na voljo na
enem mestu preko enotnega vmesnika;
  Obseg (trenutno je na portalu že več kot milijon gesel);
  Preprosto, hitro in prilagodljivo osnovno iskanje (jezik, slovar, področje);
  Osnovno iskanje vrača najboljše možne zadetke, prilagojene večini
uporabnikov (s pomočjo posebnih vgrajenih algoritmov);
  Napredno iskanje (po različnih slovarskih elementih, kombinacijah
besed in fraz, jezikih, slovarjih ...);
  Razvrstitev zadetkov na osnovi več kriterijev (kar je bistvenega
pomena za uporabnost portala);
  Uporabnik lahko vpliva na razvrstitev zadetkov z glasovanjem (za
geslo ali slovar);
  Podpora prikazu večpredstavnih vsebin;
  Izdelava in urejanje slovarjev (uporabnikom bo dana možnost, da
sami izdelajo in urejajo svoje slovarje s pomočjo vgrajenega
slovarskega urejevalnika);

Že dostopne slovarske zbirke:

  Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut
za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji,
  Slovenski pravopis - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša,
  Besedišče slovenskega jezika - ZRC SAZU, Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša in avtorji,
  Vezljivostni slovar slovenskih glagolov - Andreja Žele, ZRC SAZU,
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša,
  Presisov večjezični slovar (slovenščina, angleščina, nemščina in
albanščina) - Amebis, d. o. o., Kamnik,
  Slovensko-nemški slovar - Maks Pleteršnik,
  Portugalsko-slovenski slovar - Radovan Zupanc,
  Slovensko-portugalski slovar - Radovan Zupanc,
  Grško-slovenski slovar - Anton Dokler,
  Latinsko-slovensko-angleška slovarska zbirka pojmov iz
srednjeveških notarskih knjig - Darja Mihelič, ZRC SAZU, Zgodovinski
inštitut Milka Kosa,
  Taksonomski slovar - Amebis, d. o. o., Kamnik.

Portal Termania bomo stalno dopolnjevali z novimi slovarskimi zbirkami
za različna področja in jezike. V pripravi je kar nekaj novih
slovarskih zbirk. Ko bo uporabnikom dana možnost, da sami izdelujejo
in urejajo lastne slovarje, bo portal še hitreje pridobival na obsegu,
kakovosti in veljavi.

Vabim vas, da portal Termania čim pogosteje uporabljate, saj je
uporaba brezplačna. Obenem vas vabim, da se na portalu registrirate,
saj imajo registrirani uporabniki več pravic in možnosti. O novostih
na portalu (novi ali izboljšani slovarji ter nove ali izboljšane
funkcionalnosti) vas bomo redno obveščali.

S spoštovanjem, mag. Anton Romšak
AMEBIS, d. o. o., http://www.amebis.si

===

From: Špela Vintar <spela.vintar na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/9/14
Subject: [SDJT-L] pobude za nacionalni program jezikovne politike

Spoštovani člani SDJT,
kot predsednico društva so me pozvali, da v imenu SDJT podam z
našega stališča pomembne vidike nacionalne jezikovne politike za
naslednje obdobje, 2012-2016. Ker je to odlična priložnost, da naše
društvo dejavno izrazi svoje potrebe na področju jezikovnih tehnologij,
vas prijazno pozivam za odzive in pobude, na podlagi katerih bom
oblikovala naše stališče. Ker moramo ministrstvu odgovor poslati že
26. septembra, vas prosim, da mi svoje odgovore in zamisli pošljete
najkasneje do 23. septembra.
Z lepimi pozdravi,

Špela Vintar
http://lojze.lugos.si/~spela

---

Jaz bi si na primer želel poudarjeno podporo jezikovnim tehnologijam
v obliki uporabniško preprostih spletnih programov za statistično analizo
slovenskih besedil, nekako v slogu Googlovih n-gramov
(http://ngrams.googlelabs.com/). -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit