[SlovLit] Vilenica: kolokvij

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Sep 7 13:16:16 CEST 2011


From:  <jhabjan na zrc-sazu.si>
Date: 2011/9/7
Subject: Vilenica: kolokvij

http://www.zrc-sazu.si/sdpk/images/Vilenica-Reading_live_2011-Brosura.doc --
program in povzetki referatov 9. vileniškega kolokvija, ki se začenja
jutri 8. septembra ob 13.30 v Lipici.
Lep pozdrav, Jernej Habjan, soorganizator kolokvija

Lipica, Poročna dvorana
Četrtek, 8. septembra

13.30 Pozdravni nagovor
Marcello POTOCCO, predsednik SDPK
Jola ŠKULJ, organizatorka kolokvija

13.50-15.20 Prvo zasedanje
Claudio FRANCESCHI, Vita FORTUNATI:
Inter/Transdisciplinarna stimulativna poroka med znanostjo in
humanistiko: znanstveni rezultati evropskega projekta Interfacing
Science, Literature and the Humanities / The Inter/Transdisciplinary
Challenging Marriage of Sciences and the Humanities: Scientific
Results of a European Project Interfacing Science, Literature and the
Humanities
Urban KORDEŠ: Kako opazovati doživljanje? / Learning How to See Experience
Matjaž LIČER: Znanost in ideologija: ideologija kot znanost v
neoliberalizmu / Science and Ideology: Ideology as Science in
Neoliberal Times

15.20-16.00 Diskusija
Diskutant / Respondent: Rado KOMEL: Bioznanosti: pravne, družbene in
etične dileme / Life Science: Legal, Social and Ethical Issues

16.15-17.15 Drugo zasedanje
Marko JUVAN: Razumeti Darwina dobesedno: boj žanrov za preživetje in
eksaktne znanosti / Taking Darwin Literally: Survival Struggle of
Genres and the Sciences
Jola ŠKULJ: Kompleksnost, literatura, znanost. Nekaj pripomb o
diskurzu in dialogu / Complexity, Literature, Science. Initial Remarks
on Discourse and Dialogue
17.15-17.35 Diskusija
18.20 Prevoz v Dutovlje na literarno branje z večerjo

Petek, 9. septembra / Friday, September 9

10.00-11.30 Tretje zasedanje
Aleš VAUPOTIČ: Peirceova teorija raziskave kot poetološki model:
primer literarnega realizma / Peirce's Theory of Inquiry as a
Poetological Model: The Case of Literary Realism
Federico LUISETTI: Ne-človeški intervali: Marinettijeve radijske
sinteze / Nonhuman Intervals: Marinetti's Radio Syntheses
Jernej HABJAN: Kulturalistična ideologija v literarni teoriji: med
>>kritično<< teorijo performativa in >>topično<< koncepcijo
performativnosti / The Culturalist Ideology in Literary Theory: From a
'Critical' Theory of the Performative to a 'Topical' Conception of
Performativity

11.30-12.00 Diskusija

12.15-13.45 Četrto zasedanje
Dejan KOS: Transgresivnost v znanosti, humanistiki in literaturi /
Transgressivity in Science, the Humanities and Literature
Sowon S. PARK: Znanost in literatura: razmislek o
interdisciplinarnosti in vrstah vednosti / Science and Literature:
Reflections on Interdisciplinarity and Modes of Knowledge
Eduardo F. COUTINHO: Komparativizem na mejah vednosti: protislovja in
konflikti / Comparativism in the Frontiers of Knowledge:
Contradictions and Conflicts

13.45-14.20 Diskusija in sklepne besede

14.30 Kosilo v hotelu Klub

15.30 Odhod v Ljubljano (vrnitev v Lipico okrog polnoči)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit