[SlovLit] Seminar: Učinkovit preboj na tuje literarne trge

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Sep 3 08:30:06 CEST 2011


Od: Študentska založba <info na zalozba.org>
Datum: 02. september 2011 09:31
Zadeva: Seminar: Učinkovit preboj na tuje literarne trge

Sreda 19. okt. 2011, center Evropa, Ljubljana.

Kako se uspešno lotiti mednarodne promocije slovenskih avtorjev?
Kako nadzorovati verigo posrednikov med avtorjem in ciljnim založnikom v tujini?
Kakšne so značilnosti posameznih trgov, institucionalne podpore in
bralne navade?
Kakšne so prednosti obiska knjižnega sejma in priprave nanj?
Kako oblikovati kakovostni seznam kontaktov s pomočjo sejemskega kataloga?

Predavatelja dr. Thomas Sparr (Suhrkamp) in Marifé Boix García
(Frankfurtski sejem)
se bosta v svojih prispevkih omejila na nemško in špansko govoreča
knjižna tržišča
ter njune posebnosti.

9.00. - 9.30: prijave in prevzem gradiva
9.30 - 11.00: predavanje  dr. Thomas Sparr
Prisotnost mednarodne literature na nemškem knjižnem trgu, vloga
knjižnih sejmov pri promociji in prodaji pravic, možnosti promocije
tujih avtorjev in naslovov, sodelovanja s tujimi založbami in skupni
nastopi, dojemljivost nemškega tržišča za vzhodnoevropsko literaturo.

11.00-11.30: odmor s pogostitvijo
11.30 - 13.00: predavanje Marifé Boix García
Špansko govoreči knjižni trgi (vključno z Latinsko Ameriko) in njihove
posebnosti: število založb, knjižna produkcija najrelevantnejših
držav, distribucijski kanali, država kot odkupovalka knjig, odkup in
prodaja pravic, prevodi, bralske navade, digitalizacija.

14.30 - 16.30: praktični del
Priprava seznama kontaktov na podlagi sejemskega kataloga in priprava
na knjižni sejem za čim bolj uspešen nastop, priprava materialov pri
stikih s tujimi založbami, ključne izpostavitve za čim bolj privlačno
predstavitev, konkretni kontakti za slovenske avtorje ključnih tujih
založb.

Predavanja dopoldne bodo simultano tolmačena, popoldanski praktični
del bo potekal v angleškem jeziku, pomoč pri prevodu bo na voljo.

---

Dr. Thomas Sparr

Od leta 2006 je namestnik direktorja za založništvo  največje nemške
založbe Suhrkamp, od leta 2008 pa tudi član tričlanske uprave. Rojen
je v Hamburgu v Nemčiji, študiral je književnost v Marburgu, Hamburgu
in na pariški Ecole Normale Supérieure. Doktoriral je na temo poezije
Paula Celana in izdal več knjig v povezavi s Celanom. Z založništvom
se ukvarja že skoraj 30 let, delal je kot urednik, kot sodelavec v
oddelku pravic in marketinga, kot strokovni vodja urednikov ...Vsako
leto aktivno sodeluje pri svetovnih literarnih dogodkih, predava na
simpozijih in knjižnih sejmuh v tujini in odkar se je založba Suhrkamp
preselila v Berlin, tedensko sodeluje na predstavitvah literature.

Marifé Boix García

Podpredsednica Frankfurtskega knjižnega sejma, študirala je romanske
jezike ter nemščino in angleščino v Frankfurtu in Madridu. Za
Frankfurtski knjižni sejem dela že od leta 1992, kot podpredsednica
sejma pa je že 9 let zadolžena za oddelek elektronskih storitev in za
knjižne trge Južne Evrope in Latinske Amerike. Je izredno dejavna
predvsem na sejmih in v knjižnih fundacijah v Latinski Ameriki, ena
izmed najbolj zaslužnih za preboj Knjižnega sejma v mehiški
Guadalajari na zemljevid svetovno najpomembnejših knjižnih sejmov in
vzpostavitve sejma kot osrednjega za področje Latinske Amerike.
Predava, vodi delavnice in se s spremembami trga nenehno spopada na
terenu. Renutno pripravlja nastop Brazilije kot gostujoče države na
knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2013.

BREZPLAČNA UDELEŽBA
Eno brezplačno kotizacijo in 50% popust za vsako nadaljno kotizacijo
zagotavljamo za vsa stanovska društva in društva v javnem interesu z
založniškega in širšega knjižnega področja (Društvo prevajalcev, DSP,
GZS, Društvo slovenskih založnikov ...).
Kotizacija za nečlane: 95 EURO. Popust za vsakega naslednjega udeleženca
iste pravne osebe: 10%. Za študente s statusom je udeležba brezplačna.
V ceno kotizacije je všteto: delovni materiali, pogostitev med
odmorom, knjiga Mihe Kovača: Od katedrale do palačinke
Prijave sprejemamo do 14. oktobra 2011 na e-naslov Renata na zalozba.org.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit