[SlovLit] Napovedano in izšlo

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jul 29 11:33:54 CEST 2011


http://www.zde.uni-wuerzburg.de/tei_mm_2011/ -- TEI konferenca
pod naslovom Filologija v digitalni dobi (Würzburg, 10.--16. okt. 2011).

Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: Jezikoslovni
spisi 1 in 2. Ur. Kozma Ahačič in Mojca Smolej. Ljubljana: ZRC SAZU
in FF, 2011. 499 + 362 str.

===

Od: Perenič, Urška <Urska.Perenic na ff.uni-lj.si>
Datum: 29. julij 2011 10:02
Zadeva: zunaj je 2. št. SR
Iz vsebine 2. št. Slavistične revije 2011:

Razprave
Jernej Habjan: Analiza svetovnih-sistemov in formalizem v literarni zgodovini
Zoran Božič: Vrednotenje prešernovih pesmi kot recepcijski problem
Alojzija Zupan Sosič: Trivialnost
Vanda Babič: Cerkvenoslovanska ostalina na slovenskem - zgodbe, kraji
in osebnosti ljubljanskega dela Supraseljskega zbornika
Slobodan Pavlović: Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu
Brižinskih spomenika
Alenka Jelovšek: Razvoj zaimenskega ogovornega sistema v slovenskih
pisnih virih do leta 1850
Andreja Žele: Glagoli na -irati v današnji slovenščini

Ocene
Barbara Ivančič Kutin: Marija Stanonik, Zgodovina slovenske slovstvene
folklore: od srednjega veka do sodobnosti
Gregor Kocijan: Matjaž Kmecl, Josip Jurčič - pripovednik in dramatik

V imenu celotnega uredništva SR vabim k branju sveže izdaje in lepo
pozdravljam, tehnična urednica Urška Perenič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit