[SlovLit] E-izdaje -- Re: Sodobni avtorji na Wikiviru -- Kar po domače

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jul 27 17:42:51 CEST 2011


http://mith.info/tile/ -- TILE, Text-Image Linking Environment, spletno orodje
za kreiranje in urejanje faksimiliranih elektronskih izdaj in
humanističnih arhivov.

===

From: vekoslav pregl <slavkopregl na hotmail.com>
Date: 2011/7/24
Subject: RE: [SlovLit] Sodobni avtorji na Wikiviru
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003807.html)

Zasledil sem, da se je sicer v vedrem sporočilu prof. dr. Milene M. B.
zgodil rahel zdrs: citirana izjava je Pavčkova, ne Partljičeva. lp, S. Pregl

---

From: Silvija Borovnik <silvija.borovnik na uni-mb.si>
Date: 2011/7/24
Subject: Re: [SlovLit] Bevkov dan, Slavia Centralis, Sodobni avtorji na Wikiviru

Meni pa se zdi, da je tisto o branju misel Toneta Pavčka. Se motim?
Lep pozdrav, Silvija Borovnik

===

From: Franz Kattnig <franc.kattnig na aon.at>
Date: 2011/7/27
Subject: Fw: Kar po domače...

Na pobudo Krščanske kulturne zveze so  predstavili na Alpsko-jadranski
univerzi v Celovcu projekt, ki naj bi se zavzemal za ohranitev in utrditev
slovenščine kot družinskega jezika na Koroškem. Skupina namerava
pomnožiti pozive na starše in star starše ter sploh na javnost, da  se naj
rojakinje in rojaki zavedajo pomena domače govorice v družinah. Podlaga
teh pozivov v časopisih, radiu in televziji, na letakih in lepakih naj bi bile
izjave in mnenja čimpestrejšega števila osebnosti obeh koroških
narodnih skupnosti ...

Nekaj zelo zanimivih izjav uglednih osebnosti smo že objavili v Nedelji in
Novicah, redno prosimo nove kroge teh osebnosti za taka mnenja in izjave.
Tokrat prosimo Vas za kratek (približno deset vrsti odnosno 600 do 800 znakov)
prispevek o pomenu narečnega oziroma pogovornega družinskega jezika.
Opozoriti hočemo na osnove pridobivanja jezika in čustven odnos do njega,
to pa je možno le v družini, po najnovejših spoznanjih znanstvenikov celo že
pred rojstvom otroka. (S pomenom dvojezičnosti se pri tej iniciativi
ne ukvarjamo!)
[...] Hvaležni Vam bomo za prispevek, ki ga, prosimo, pošljite na naslov:

Krščanska kultuerna zveza (v r. Martinu Kuchlingu), 10. Oktoberstraße/Cesta 10.
oktobra 25/3 9020 Celovec/Klagenfurt, na naslov: kuchling na kkz.at ali na naslov
odpošiljatelja pričujoče okrožnice. Prav lepo Vas pozdravlja Franc
Kattnig, Rožek


Dodatne informacije o seznamu SlovLit