[SlovLit] Knjige ZRC SAZU -- O kresniku -- JiS 2010 (št. 1--2, 3--4) -- Nagradi

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 1 14:33:35 CEST 2011


From: Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa <isj na zrc-sazu.si>
Date: 2011/5/31
Subject: Vabilo

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in
Založba ZRC Vas vljudno vabita na predstavitev publikacij,
ki bo v torek, 7. 6. 2011, ob 11. uri, v Prešernovi dvorani, v
pritličju Novega trga 4 v Ljubljani. Predstavili bomo tri knjižne izdaje

- Mateja Jemec Tomazin, Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v
19. stoletju do danes (zbirka: Lingua Slovenica 5)
- Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat,
France Novak, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
(zbirka: Slovarji)
- Jože Toporišič, Intervjuji in polemike (zbirka: Linguistica et
philologica 25) in
- dva zvezka revije Jezikoslovni zapiski 16/1 in 16/2.

===

http://www.siol.net/kultura/novice/2011/06/miran_hladnik_predsednik_zirije_za_nagrado_kresnik_2011.aspx
--
"Kmalu bo več ljudi pisalo kot bralo": Miran Hladnik, predsednik
žirije za nagrado kresnik 2011, Siolov portal.

http://www.siol.net/slovenija/rubrikon/mnenja/2011/05/mazzini_nasi_junaki.aspx
--
pa še en Mazzinijev tekst na podobno temo.

===

From: urska jarnovic <urskajarnovic na hotmail.com>
Date: 2011/6/1
Subject: RE: sr in jis

Jezik in slovstvo LV/1–2 (2010)

Frančiška Buttolo, Postromantični lirski subjekt v poeziji s podpisom
Fanny Hausmann
Barbara Pregelj, Poti do literarne interpretacije: skica ob Francoskem
testamentu Andreïa Makina
Silvija Borovnik, 	Mira Mihelič in Ljubljana: avtobiografija Ure mojih
dni kot pričevanje o pred- in povojnem meščanskem literarnem življenju
v Ljubljani
Aljoša Harlamov, Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu
Katja Mihurko Poniž, Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi
proze 19. stoletja
Blanka Bošnjak, Vodnikovo prozno delo	
Jana Zidar Forte, Pomen uporabe tehnik pri simultanem tolmačenju
Darija Skubic, 	Funkcionalna pismenost bodočih vzgojiteljev in
vzgojiteljic ter učiteljev in učiteljic razrednega pouka

Ocene in poročila
Milena Kerndl, Marijan Dović: Slovenski pisatelj: razvoj vloge
literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana,
ZRC SAZU, 2007
David Bedrač, Jaroslav Skrušný: Varuhi spomina (Literarna pisava kot
poslednje profano obredje dvajsetega stoletja). Maribor: Litera,
Študentska založba Litera (zbirka Nova znamenja), 2009
Janja Vollmaier, Katja Mihurko Poniž: Evine hčere: konstituiranje
ženskosti v slovenskem javnem diskurzu: 1848–1902. Nova Gorica:
Založba Univerze v Novi Gorici, 2009
Anita Srebnik, Lexicom 2010: jezikoslovni korpusi po meri

JiS LV/3–4 (2010)

Urška Perenič in Miran Hladnik, Branje Jamnice v času socialnih sprememb	
Silvija Borovnik, 	Znani, neznani Prežihov Voranc
Miran Štuhec, Družbeni, zgodovinski, moralni in pripovedni vidiki
Vorančeve proze
Vladka Tucovič, 	Ljudska pesem v romanih Prežihovega Voranca Doberdob in Jamnica
Jožica Čeh Steger, Ekološko usmerjena literarna veda in Prežihove
samorastniške novele
Blanka Bošnjak, Kratka potopisna besedila Prežihovega Voranca
Erwin Koestler, Pojavne oblike memorije in spomina v literarnih delih
Prežihovega Voranca
Andrej Leben, Prežihov Voranc in avstrijska Koroška ali o težavah s Prežihom
Bojana Verdinek, Ob 85-letnici izida Prežihove prve pripovedi Povesti
Marko Jesenšek, Humornost v kratki pripovedi Prežihovega Voranca
Branislava Vičar, Koncept narave v Jamnici: ekokritični diskurzivni pristop
Vanja Benko, Živalske omembe v Prežihovem romanu Požganica in njihova
preverba v koroškem mežiškem narečju
Marija Irma Vačun Kolar, Koroška knjižna različica slovenskega jezika
kot bistvena sestavina Prežihove literature

Ocene in poročila
David Bedrač, Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v
kratki pripovedni prozi 1914-1923, Maribor: Filozofska fakulteta, Zora
2010

===

Od: Darja Fiser <darja.fiser na gmail.com>
Datum: 01. junij 2011 13:29
Zadeva: [SDJT-L] rezultati 1. natečaja SDJT

Z velikim veseljem sporočamo, da sta letošnja dobitnika nagrade
za najboljše diplomsko ali magistrsko delo s področja jezikovnih tehnologij:

- PETER HOLOZAN za Magistrsko delo "Samodejno izdelovanje
besedilnih logičnih nalog v slovenščini" pod mentorstvom doc. dr.
Izidorja Hafnerja in somentorstvom prof. dr. Marjana Krisperja

in

- SIMON ČERNE za Diplomsko delo "Japonski tvorjeni glagoli s
pomenom dovršenosti dejanja in njihovi slovenski ustrezniki" pod
mentorstvom doc. dr. Chikako Shigemori Bučar.

Nagrajencema iskreno čestitamo!
Darja Fišer, tajnica društva


Dodatne informacije o seznamu SlovLit