[SlovLit] Nove knjige -- Gorenjsko slovstvo -- Štipendija Tarasa Kermaunerja

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 13 17:36:03 CEST 2011


12. aprila sem na graški slavistiki na povabilo Andreja Lebna
govoril o ljubljanskih slovenističnih wikiprojektih
(http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/wikipedija.pptx;
prosojnice za predavanje so dosegljive tudi z dna seznama na
http://lit.ijs.si/hlad_bib.html). Za v knjižnico iz za domov so mi
prijazni gostitelji dali naslednje knjige:

graški akademijski zbornik Anzeiger für slavische Philologie
35 (2008), 36 in 37 (2010) v uredništvu Wolfganga Eismanna in
Klausa Trosta), v katerih so tudi slovenistični prispevki (gozd
v koroških narečjih, Jan Baoudouin de Courtenay in Gregor Krek),

6. zvezek dunajske akademijske publikacije Thesaurus der
slowenischen Volkssprache in Kärnten (kd--kv) v uredništvu
Ludwiga Karničarja in Andrejke Žejn, 2009, 263 str., in

Text and Language: Structures, Functions, Interrelations, Quantitative
Perspectives, ur. Peter Grzybek, Emmerich Kelih in Ján Mačutek,
Dunaj: Praesens, 2010, 251 str. -- miran

===

Danes ob 9.40 [bo > je] v predavalnici 209 na FF Anja Miklavčič
predstavila diplomsko delo Anja Miklavčič Leposlovje v časniku
Gorenjec 1945-1955. Naj jo kar sami v celoti postavimo na splet
ali naj čakamo na dolgo obljubljani fakultetni repozitorij? -- miran

===

Od: Študentska založba <info na zalozba.org>
Datum: 13. april 2011 15:44
Zadeva: JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJE USTANOVE TARASA KERMAUNERJA

Enoletna štipendija v višini 3000 EURO bruto je namenjena mlademu
analitiku-interpretu slovenske dramatike. Starostna meja prijaviteljev
je 35 let. Namenjena je vzpodbujanju razmisleka o dramatiki v
slovenskem prostoru. Po letu dni (do 11.6. 2012) je štipendiranec
dolžan izročiti Ustanovi Tarasa Kermaunerja poročilo o opravljenem
raziskovalnem delu ter vsaj en izvirni članek/razpravo o dramatiki
(v obsegu do 30.000 znakov s presledki), ki ga/jo prepusti v objavo
reviji Sodobnost. Prijava mora vsebovati:
- življenjepis in bibliografijo objav
- dispozicijo raziskave (največ 3 tipkane strani)
Rok za prijavo: 13. 5. 2010.
Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji ali ne bodo
vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. O dodelitvi štipendije izbranemu
kandidatu odloča upravni odbor Ustanove Tarasa Kermaunerja. Dodatne
informacije na telefonski številki 01/200 37 05, vsak delovni dan od 9. do
15. ure ter po e-pošti Jelka.ciglenecki na zalozba.org.

Svečana podelitev štipendije bo na obletnico smrti Tarasa Kermaunerja,
11. 6., ob 13.00, v Avbru.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit