[SlovLit] Paul Claudel -- Variantnost v jeziku -- Bilingvizem -- Nam češ parpomat?

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Apr 12 21:27:20 CEST 2011


Od: Tajništvo Nove revije <tajnistvo na nova-revija.si>
Datum: 12. april 2011 09:31
Zadeva: PAUL CLAUDEL IN BIBILIJA

V četrtek 14. aprila ob 11h bo v Veliki dvorani Slovenske akademije znanosti
in umetnosti na Novem trgu 2 na temo Paul Claudel in Biblija predavala
Dominique
Millet-Gérard, profesorica na univerzi Paris-IV Sorbonne. Dominique Millet
raziskuje zasnovanost pomembnih segmentov francoske književnosti v
duhovnem izročilu krščanskega Zahoda. Pričujoče predavanje si bo prizadevalo
osvetliti, kako je biblična matrika oblikovala Claudelovo poetično in
življenjsko
vizijo. Pobudnik njenega nastopa na SAZU je akademik in pesnik Niko Grafenauer,
dolgoletni urednik Nove revije.

V petek 15 aprila pa bo ob 12h predavala na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2,
predavalnica 13, na temo Naravno in nadnaravno : študije strasti pri
Mauriacu in
Bernanosu . Obe predavanji bosta v francoščini, vendar bosta simultano
prevajani.
Vabljeni.

===

From: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Date: 2011/4/12
Subject: LK, 18. april

LK FF vabi na 955. sestanek v ponedeljek, 18. aprila, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala bo
red. prof. dr. Irena Orel, Oddelek za slovenistiko FF. Tema predavanja:
Dvojničnost oz. variantnost v zgodovini slovenskega (knjižnega) jezika.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Bilingvizem <bilingvizem na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/4/12
Subject: Vabilo k sodelovanju na mednarodni konferenci individualna in
kolektivna dvojezičnost

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, vabimo vas, da se
udeležite mednarodne konference INDIVIDUALNA IN KOLEKTIVNA
DVOJEZIČNOST, ki jo organizira Oddelek za slavistiko v dneh od 20.
do 23. oktobra 2011. Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani
http://www.slavistika.net/polonistika/konference.html
Rok za prijavo je 30. april 2011. Kontaktni naslov: Bilingvizem na ff.uni-lj.si

Z lepimi pozdravi, predsednica organizacijskega odbora doc. dr. Petra
Stankovska,
predstojnik oddelka doc. dr. Niko Jež, Žiga Mujakić, tajnik
organizacijskega odbora konference

===

From: Matej Šekli <matej.sekli na guest.arnes.si>
Date: 2011/4/12
Subject: Fwd: Istituto per l'istruzione slovena - sottoscrizione per scuolabus
Subject: 	Istituto per l'istruzione slovena - sottoscrizione per scuolabus
Date: 	Mon, 11 Apr 2011 10:11:04 +0100 (BST)
From: 	Inštitut za slovensko kulturo <isk.benecija na yahoo.it>

VUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU? HOČEŠ PRISPEVATI TUDI TI?
Nam češ parpomat ukupit nov šolski avtobus za dvojezično šolo?

ZAVOD ZA SLOVENSKO IZOBRAŽEVANJE, ki je skoraj dve
desetletji upravljal dvojezično šolo v Špetru kot zasebno šolo,
je s podržavljenjem le-te delno ohranil svojo vlogo, saj vključuje
kot člane predvsem starše učencev in skrbi za dejavnosti, ki
podpirajo razvoj šole.

Najbolj pomembna dejavnost je skrb za del šolskih prevozov in
to ne za območje samih Nadiških dolin, kjer za prevoz šolarjev
skrbijo občine, temveč za širši predel, ki gre od Čedada proti
Čenti in Vidnu, torej za ozemlje, ki je poseljeno tudi s slovenskimi
družinami. Prav s tega območja izhaja tretjina učencev špetrske
dvojezične šole, šola pa za mnoge od teh družin predstavlja skoraj
edina povezava s teritorijem, iz katerega izhajajo. Zato se nam
ohranitev te službe zdi bistvenega pomena. Šolski avtobusi, s
katerim izvajamo prevoz, so že precej dotrajani in nakup novega
vozila z večjo kapaciteto bi nam omogočil racionalnejšo organizacijo
prevozov.

TUDI TEGA KORAKA SEVEDA NE ZMOREMO Z LASTNIMI SREDSTVI,
ZATO SE OBRAČAMO NA VAS S PROŠNJO ZA  POMOČ PRI  NAKUPU
NOVEGA ŠOLSKEGA AVTOBUSA.

ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SLOVENA - ZAVOD ZA SLOVENSKO IZOBRAŽEVANJE
BANCA DI CIVIDALE - filiale di San Pietro al Natisone
IBAN IT 71 P05484 64230 030570420938


Dodatne informacije o seznamu SlovLit